Ako učiť zahraničných študentov – kurz pre učiteľov UK


15. 10. 2020 16.13 hod.

Ako pripraviť kurz pre zahraničných študentov tak, aby bol čo najviac prínosný aj pre domácich študentov? Ako zvládnuť výučbu v angličtine aj keď nie som perfektná „spíkerka“, či „spíker“? Čo robiť, keď majú študenti odlišnú úroveň vedomostí, prístupu a schopností (vrátane tých jazykových)?

Dvadsaťtri učiteľov a učiteliek z našej univerzity začalo 2. októbra navštevovať kurz Effective teaching for internationalisation. Okrem iného im pomôže popasovať sa aj s vyššie uvedenými situáciami. Kurz pozostáva zo šiestich workshopov, ktoré vedú odborníci zo Stredoeurópskej univerzity, Technickej univerzity v Delfte, Notthingham Trent University, Free University Brussel, Masarykovej univerzity a Univerzity Komenského. Po prvom stretnutí, ktoré prebehlo v priestoroch Filozofickej fakulty sa ďalšie workshopy presunuli do virtuálneho priestoru MS Teams. Cieľ účastníkov je jasný: v spolupráci s mentormi pripraviť a inovovať svoje kurzy pre bakalárskych aj magisterských študentov.

Už o rok tak budeme môcť na našej univerzite ponúknuť viac kurzov v angličtine, ktoré budú zároveň spĺňať medzinárodné štandardy výučby. Veríme, že prinesú radosť z učenia zahraničným aj domácim študentom.

Viac informácií o kurze, ako aj o projekte IMPACT, v rámci ktorého kurz realizujeme, nájdete na fakultnom webe: https://fphil.uniba.sk/sluzby/impact/kurz-ako-ucit-zahranicnych-studentov.