Študentské spolky dostali financie na svoje aktivity

Bratislava 5. decembra 2022: Študentské spolky na Univerzite Komenského v Bratislave si rozdelia sumu 25 000 eur. Študenti mohli čerpať podporu pre svoje mimoškolské aktivity v oblasti vzdelávania, športu či komunitných činností. Univerzita sa rozhodla podporiť 19 z 26 doručených žiadostí. Podpora študentov je jednou z priorít súčasného rektora UK Mareka Števčeka, ktorý vytvoril túto schému a dotácie rozdelil už druhý rok.


Medzi podporenými projektmi je aj spolok TROJSTEN pôsobiaci na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Finančnú podporu využijú na obnovu a zakúpenie nového technického vybavenia, ktoré využívajú najmä na sústredeniach a súťažiach.

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva z finančnej podpory zakúpi vybavenie pre virtuálnu realitu, čo umožní spolku skvalitniť jeho rozsiahle edukačné a osvetové aktivity. Vybavenie bude súčasťou spolkovej miestnosti a bude slúžiť na rozvoj vzdelávacích aktivít v rámci stretnutia študentov.

Katedra zoológie PriF UK plánuje vydať krátku príručku týkajúcu sa stavby vtáčích búdok rôznych typov, opísať najznámejšie druhy dutinových hniezdičov, ktoré daný typ vtáčej búdky využíva a vysvetliť spôsob údržby a správneho umiestnenia búdok.

Univerzita podporí aj Kariérne dni farmaceutov 2023, ktoré organizuje Slovenský spolok študentov farmácie. Cieľom podujatia je priblížiť študentom farmácie jednotlivé možnosti kariérneho uplatnenia, sprostredkovať prvý kontakt budúceho zamestnanca s budúcim zamestnávateľom a takisto priblížiť kariérne možnosti z distribučných či farmaceutických firiem.

SEJK – klub bratislavských maďarských medikov vďaka finančnej podpore zabezpečí doteraz populárne a úspešné podujatia, rozvoj nových edukačných vízií, rozšíri ponuku klubovej knižnice novými knihami a doplní pomôcky pre kurz chirurgického šitia.

Minulý rok univerzita podporila napríklad aj folklórny súbor Gymnik, ktorý financie využil na kúpu krojového vybavenia či oslavy 60. výročia založenia, Bratislavský spolok medikov a ich odborné pomôcky či Box Club Družba 17 pri budovaní telocvične a športového vybavenia.

Sme radi, že aj v týchto ťažkých časoch môžeme podporiť naše študentské spolky, ktoré odvádzajú skvelú prácu. Ukazujú nám, že štúdium na vysokej škole nie je len o prednáškach a labákoch, ale aj o sebarealizácii prostredníctvom snahy zmeniť svet okolo seba k lepšiemu. Snažíme sa takéto aktivity podporovať a rozvíjať, pretože sú imanentnou súčasťou nášho univerzitného sveta," povedal rektor UK Marek Števček.

Zoznam podporených spolkov