Osobnosti slovenskej vedy si prevzali vedecké hodnosti doktor vied

Bratislava 16. decembra 2022: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes konalo slávnostné odovzdávanie diplomov doktorov vied. Získalo ju 23 špičkových vedeckých osobností. Vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) udeľuje Slovenská komisia pre vedecké hodnosti na základe kvality a významu vedeckých výstupov či stanoviska rešpektovanej osobnosti zo zahraničia.


Dnešná slávnosť bola výnimočná hneď niekoľkými významnými osobnosťami, ktoré sa stali doktormi vied. Diplom si prevzal aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave a expert na občianske právo Marek Števček, predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a botanik Karol Marhold či dekan Prírodovedeckej fakulty UK a entomológ Peter Fedor.

Na Univerzite Komenského titul obhájili 3 odborníci, na Slovenskej akadémii vied 13 vedcov a 2 vedkyne, na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 2 odborníci a po jednom na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Celkovo titul získali 4 ženy.

Titul DrSc. na rozdiel od akademických titulov neudeľuje vysoká škola, ale Slovenská komisia pre vedecké hodnosti. Osobnosti schvaľuje vedecká rada výskumnej inštitúcie. Vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť

Na Univerzite Komenského titul získali:

 • RNDr. Peter Griač, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Na Slovenskej akadémii vied titul získali:

 • RNDr. Štefan Číkoš, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • MMedSc. Eliyhu Dremencov, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • RNDr. Peter Gál, DrSc., MBA, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Ing. Jozef Hanes, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Ing. Richard Hrivnák, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • RNDr. Ivica Hromadová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Ing. Juraj Majtán, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • PhDr. Ján Steinhubel, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Dr. rer. nat. Peter Šiffalovič, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Mgr. Adam Tomašových, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Mgr. Andrea Zemánková, DrSc., Slovenská akadémia vied

Na Slovenskej technickej univerzite titul získali:

 • prof. RNDr. František Kačík, DrSc., Technická univerzita vo Zvolene
 • prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., Slovenská technická univerzita

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach titul získal:

 • doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre titul získala:

 • prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach titul získala:

 • MVDr. Martina Miterpáková, DrSc., Slovenská akadémia vied