Stojíme za Ukrajinou

Bratislava 24. februára 2022: Univerzita Komenského v Bratislave vyjadruje podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu s jej obyvateľmi.


Odmietame agresiu, ktorá ohrozuje slobodu a životy ľudí na Ukrajine a pokúša sa o destabilizáciu mieru v Európe. Ako inštitúcia vyznávajúca slobodu, demokraciu a humanizmus považujeme za svoju povinnosť postaviť sa v týchto pre Ukrajinu ťažkých časoch jednoznačne na stranu nášho suseda. Zároveň ubezpečujeme našich ukrajinských študentov a študentky, ako aj zamestnankyne a zamestnancov o našej solidarite s ich neľahkým existenčným postavením. Tak, ako v prípade bieloruskej krízy, sme aj teraz pripravení pomôcť študentom a vedeckým pracovníkom, ktorí budú nútení opustiť svoju vlasť, aby mohli na pôde našej univerzity pokračovať v štúdiu a práci.

Apelujeme na univerzity ako ostrovy kritického myslenia, aby svojou spoločenskou angažovanosťou bojovali proti šíreniu politickej propagandy, vedúcej k vojenským konfliktom, a aby všetok intelektuálny potenciál postavili do služby hľadania mierových riešení domácich aj medzinárodných konfliktov.

Vyhlásenie rektora UK

 

UK stojí za svojimi zamestnancami a študentmi z Ukrajiny. Ako môžeme pomôcť?

Dnes na 14.00 h zvolal rektor UK Marek Števček mimoriadnu krízovú poradu, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia prednášajúcich a študentov z Ukrajiny. Na našej univerzite študuje 454 ukrajinských študentov a 11 zamestnancov. Po zvážení aktuálnych problémov sa UK rozhodla zrealizovať tieto kroky s cieľom pomôcť svojim študentom a zamestnancom zvládať dôsledky aktuálnej situácie:

  1. Mimoriadne štipendium. Keďže vojnová situácia niektorých ľudí úplne odrezala od finančných zdrojov, v najbližšej dobe oslovíme všetkých ukrajinských študentov s možnosťou požiadať o mimoriadne štipendium.
  2. Odpustenie ceny za ubytovanie. Všetkým ukrajinským študentom odpustí Univerzita Komenského poplatky za ubytovanie v našich internátoch, od teraz až do konca letného semestra.
  3. Možnosť dočasného ubytovania pre rodinných príslušníkov. Ak niektorí z našich študentov a zamestnancov potrebujú ubytovať svojich najbližších rodinných príbuzných, vyčleníme kapacity na ubytovanie v našich ubytovacích zariadeniach.
  4. Psychologická poradňa. Študentom a zamestnancom odporúčame služby našej Psychologickej poradne UK. V prípade potreby posilníme kapacity, aby sme pomohli vyrovnať sa s traumatickými skúsenosťami a úzkosťou v súvislosti s aktuálnou situáciou.
  5. Zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe. Prednášajúcich žiadame, aby študentom a študentkám z Ukrajiny poskytli súčinnosť v snahe pomôcť im pokračovať v štúdiu, aj keď majú problém s fyzickou či online účasťou. Žiadame ich, aby našli najústretovejšie možné riešenie ich ďalšieho štúdia, a aby im vyšli v ústrety.

Všetkým zasiahnutým by sme chceli pripomenúť aby neváhali využiť sieť krízovej intervencie. Môžu kontaktovať linky:

https://dusevnezdravie.sk/
https://ipcko.sk/

Takisto môžu záujemci z radov študentov a zamestnancov priamo kontaktovať zamestnancov Psychologickej poradne UK telefonicky, mailom alebo cez kontaktný formulár Psychologickej poradne a budú uprednostnení pred ostatnými klientmi, bude im teda nájdený čo najskorší termín konzultácie.

Pre osobné stretnutie bude k dispozícii Podporná skupina určená všetkým študentom a zamestnancom UK, ktorí sa cítia byť zasiahnutí konfliktom na Ukrajine. Jej prvé plánované stretnutia budú v pondelok 28. 2. o 16.30 h a vo štvrtok 3. 3. o 15.30 h v Psychologickej poradni UK v Mlynskej doline, Atriák R. Prosíme, aby sa záujemcovia prihlásili na dané termíny na mail ppvrec.uniba.sk.

Zároveň sme zriadili jednotný kontaktný bod pre ukrajinských študentov a zamestnancov, ktorí potrebujú podporu – ale aj pre tých, ktorí by chceli pomôcť, napríklad majú voľné ubytovacie kapacity či ponúkajú inú formu pomoci. E-mailová adresa tohto kontaktného bodu je ukrajinauniba.sk.

Rektor UK a vedenie univerzity myslí na všetkých, ktorým táto situácia skomplikovala život. Ponuka, samozrejme, platí pre všetkých študentov a zamestnancov, ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej životnej situácie bez ohľadu na národnosť. Urobíme všetko pre to, aby sme pomohli minimalizovať následky. Ak by sa vyskytli akéhokoľvek ďalšie životné situácie spôsobené týmto konfliktom, prosím, kontaktujte nás.

Podporné aktivity Univerzity Komenského