Mladý farmaceut s ambíciami nielen v športe


19. 05. 2020 10.24 hod.

Stres každodenného života postihuje každého z nás. Jeho zdroje sa rôznia, problémy ľudí sú subjektívne, a preto aj forma, akou sa s nimi vyrovnávajú, sa často líši. Pre mňa bol odmalička nástrojom na zachovanie psychickej pohody šport. Popri zamestnaní na Katedre galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa preto venujem aj silovému trojboju.

Silový trojboj patrí medzi silové športy a pozostáva z troch disciplín: drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Uvedené disciplíny umožňujú rovnomerný rozvoj fyzických schopností, čím prispievajú nielen k zvýšeniu výkonnosti v športe, ale aj k všeobecnému zdraviu a celkovej odolnosti jednotlivca voči zraneniam. Poslanie tohto dôkladného a náročného športu sa neobmedzuje iba na našu telesnú schránku, ale významne ju presahuje a učí nás k trpezlivosti, disciplíne a spolupatričnosti ako v súkromí, tak aj v pracovnom živote.

Kolektívnu súdržnosť, ktorá ma na silovom trojboji upútala, som výrazne pocítil dňa 7. marca 2020 na majstrovstvách Slovenska mužov a žien v Častej. Podujatie, na ktorom sa zišli tí najsilnejší športovci nášho územia, sa mi za silnej podpory blízkeho okolia podarilo vyhrať s výkonmi 320 kg v drepe, 225 kg v tlaku na lavičke300 kg v mŕtvom ťahu. Pár sekúnd fyzickej námahy a psychickej sústredenosti v sebe skrývalo úsilie niekoľkých mesiacov, ktoré sa niesli v znamení jasného cieľa, a to nominovať sa na medzinárodné súťaže. Titulom majstra Slovenskej republiky do 93 kg a víťazstvom v hodnotení súťažiacich bez rozdielu váh sa mi toto predsavzatie splnilo. Ako sa hovorí:  „Všetko má svoj čas, “ a tak aj napriek tomu, že ich termín je pri súčasnej spoločenskej situácii nejasný, ostávam odhodlaný čeliť európskej a svetovej elite v blízkej budúcnosti.

Vrchol telesnej kultúry, ktorý predstavujú spomínané stretnutia vrcholových športovcov, v sebe, žiaľ, nesie potenciál porušenia športového ducha prostredníctvom užívania zakázaných látok. Zneužívanie liekov a výživových doplnkov čoraz viac prestupuje aj do rekreačného športu, a tak vytvára globálny spoločenský problém, ktorý vnímam na dvoch úrovniach: ako športovec, ktorému záleží na vytvorení zdravej konkurencieschopnosti, aj ako farmaceut, ktorý pozná riziko nežiadúcich účinkov pre organizmus. V spolupráci s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky smerujem predmet svojej rigoróznej práce a doktorandského štúdia na Farmaceutickej fakulte UK na problematiku výživových doplnkov, ktorých zloženie, pri súčasnej legislatíve, nie je kvalitatívne ani kvantitatívne regulované. Mojou ambíciou je, aby výstupy môjho výskumného zamerania vo farmaceutických vedách priniesli aspoň čiastočné návrhy riešení vo sfére antidopingu.

 

Mgr. Kristián Slíž, Katedra galenickej farmácie FaF UK