Exkurzia študentov FM UK v UNO CITY vo Viedni

Viedenské medzinárodné centrum, známe pod skratkou UNO CITY, je jedným zo štyroch oficiálnych sídiel Organizácie Spojených národov (OSN), pričom ďalšie sa nachádzajú v New Yorku, Ženeve a Nairobi. Študenti študijného program Medzinárodný manažment (Nemecký program) FM UK v Bratislave navštívili dňa 21.11.2022 práve UNO CITY vo Viedni, aby získali nové poznatky o pôsobení, činnosti a kľúčových cieľoch Organizácie Spojených národov.


05. 12. 2022 13.17 hod.

Práve tématické zážitkové vzdelávanie, pri ktorom dochádza k prepojeniu odbornej časti vzdelávania s praktickými aktivitami  sme mali možnosť realizovať pod vedením skúsených odborníkov a expertov, ktorí pôsobia v danom medzinárodnom centre. Kľúčovou témou prednášky v nemeckom jazyku bola téma Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj. Zároveň sme získali aj nové poznatky o činnosti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá je jednou z odborných organizácií OSN a jej zámerom je monitorovať a ustanovovať pravidlá pre mierové využívanie atómovej energie.

V rámci prezentácie sme boli oboznámení aj s inými oblasťami, ktoré patria do pôsobnosti OSN a na ktoré  sa v rámci  činnosti kladie dôraz :  dodržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, na ochranu ľudských práv. Organizácia Spojených národov poskytuje humanitárnu pomoc, podporuje trvalo udržateľný rozvoj a prijíma opatrenia v oblasti klímy alebo  dodržiavania medzinárodného práva. UNO CITY vo Viedni však poskytuje primárne administratívnu podporu vrátane plánovania konferencií, bezpečnosti a jazykového tlmočenia programov OSN. Mali sme možnosť vyskúšať si na vlastnej koži priebeh jednej konferencie a vypočuť si tlmočenie do rôznych jazykov. I keď sa sídlo OSN  nachádza na území Rakúskej republiky, ako oficiálny jazyk sa tu využíva len anglický jazyk. Pracuje tu približne 5 tisíc zamestnancov z celého sveta. Dôkazom toho je aj to, že len jedna tretina zamestnancov UNO CITY je rakúskej štátnej príslušnosti. Dozvedeli sme sa, že väčšina členských štátov udelila zamestnancom OSN výnimku z vnútroštátneho zdaňovania príjmu a teda sú oslobodení od daní. Celá prehliadka bola veľmi obohacujúca a zaujímavá, nakoľko sme sa dozvedeli, že v UNO CITY, sa kladie dôraz aj na sociálnu ochranu zamestnancov,  nachádza sa tu  napríklad lekáreň,  sú tu viaceré obchody alebo škôlka. Vďaka našej návšteve OSN sme odchádzali s novými poznatkami, zážitkami a pevne veríme, že sa nám naskytne čoskoro podobná príležitosť, pozrieť sa na ďalšie tak významné a mimoriadne miesto!

Týmto by sme chceli vyjadriť aj poďakovanie organizátorke exkurzie pani doc. Ing. Jarmile Wefersovej, PhD.

Domika Švarcbacherová

3. ročník Nemecký program

Medzinárodný manažment