Zimná univerziáda 2022 prebehla úspešne, zúčastnili sa športovci z 25 vysokých škôl

Najväčšie športové podujatie vysokoškolákov u nás – Zimná univerziáda 2022 – vyvrcholil vo štvrtok 10. februára slávnostným záverečným ceremoniálom.


Súťaže univerziády sa začali už 15. januára zápolením v behu na lyžiach na Skalke pri Kremnici a pokračovali súťažou v biatlone 29. januára v Osrblí. Hlavná časť programu sa uskutočnila na športoviskách Univerzity Komenského v Bratislave, súťaže v karate na Akadémii Policajného zboru v Pezinku a hokejový turnaj na štadióne V. Dzurillu v Ružinove. Celková medailová a bodová bilancia bude skompletizovaná po uskutočnení poslednej súťaže v zjazdovom lyžovaní, ktorá prebehne 20. februára na Šachtičkách.

Univerziádu zastrešuje u nás Slovenská asociácia univerzitného športu, člen Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU). Jej predseda Július Dubovský sa poďakoval organizátorom, rozhodcom a športovcom za to, že v zložitých podmienkach zorganizovali excelentné podujatie. Kým FISU pre zlú pandemickú situáciu zrušila Svetovú zimnú univerziádu naplánovaná na január 2022 v švajčiarskom Luzerne, slovenskú časť sa podarilo zorganizovať za dodržania platných protipandemických opatrení. Tie obmedzili napríklad počet divákov na súťažiach a sprievodné podujatia. Napriek tomu si vyše 500 študentov – športovcov z 25 vysokých škôl na Slovensku zmeralo sily v 13 športoch. Súťaž bola otvorená aj študentom v maturitnom ročníku stredných škôl.

Hlavným organizátorom tohtoročnej univerziády bola Univerzita Komenského v Bratislave, na organizácii súťaže v karate spolupracovala tiež Akadémia Policajného zboru SR. Jej rektorka Lucia Kurilovská vyzdvihla odvahu organizačného tímu za UK. „Do posledných chvíľ nebolo nič úplne isté. Ďakujeme, že sme mohli participovať, podujatie malo skvelú atmosféru,“ povedala.

Univerziádu podporil aj Bratislavský samosprávny kraj, jeho predseda Juraj Droba vyjadril nádej, že aj úspešný priebeh univerziády je znakom, že „sa vraciame do normálneho života, kam patrí aj šport.“

„Pred dvoma rokmi to bola práve naša Univerzita Komenského a Bratislavský samosprávny kraj, ktorí sa zodpovedne postavili k začínajúcej pandémii. Som rád, že rovnako zodpovedne sa staviame aj teraz k jej koncu, začali sme znova športovať,“ uviedol predseda organizačného výboru univerziády prorektor UK Jozef Masarik. Vyzdvihol tiež prínos všetkých členov organizačného tímu, predovšetkým predstaviteľov troch fakúlt UK (FMFI UK, FTVŠ UK a PriF UK), na ktorých spočívala hlavná organizátorská zodpovednosť.

Rektor UK Marek Števček na záver poďakoval všetkým účastníkom, rozhodcom a organizátorom za bezproblémový priebeh podujatia, disciplinovaný prístup a obrovský kus nadšenia, bez ktorého by sa ZU SR 2022 nikdy nemohla uskutočniť. Pamätnou medailou Zimnej univerziády 2022 ocenil významné osobnosti UK, ktoré sa aktívne pričinili o zlepšenie podmienok univerzitného športu alebo osobným nasadením motivovali mladých ľudí k športovým aktivitám.

Medzi ocenenými boli:

 • Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., ktorá v septembri 2002 založila a úspešne vedie športový klub pod názvom Športový klub Fakulty managementu UK, ŠK FAMA.
 • PhDr. Alžbeta Slovíková je jedinou rodenou Slovenkou, ktorá získala zlatú medailu na majstrovstvách Európy vo volejbale (Rumunsko, 1955). Bola dlhoročnou pracovníčkou Katedry telesnej výchovy na Prírodovedeckej fakulte UK.
 • Mgr. Ján Krošlák sa celoživotne venoval výučbe kondičnej kulturistiky, organizoval športový deň aj splav pre zamestnancov PriF UK, jeho zásluhou na fakulte vzniklo fitnescentrum.
 • Mgr. Jozef Stowasser bol dlhoročným vedúcim Katedry telesnej výchovy a športu FaF UK, naďalej zabezpečuje výučbu vodnej turistiky v lodenici FaF UK.
 • Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., je úspešný vedec, tréner, metodický a odborný pracovník FTVŠ UK. Pripravoval olympionikov a ďalších úspešných športovcov.
 • Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc., je telovýchovný lekár, československý reprezentant v atletike, učiteľ a vedec na FTVŠ UK. Venuje sa adaptácii kardiorespiračného systému na telesné zaťaženie a diagnostike trénovanosti.
 • Mgr. Marko Mižičko, PhD., sa venuje organizovaniu telesnej výchovy na Filozofickej fakulte UK. Zastrešuje športy ako športové lezenie, horolezectvo, turistika, kondičný beh a športové hry.
 • PaedDr. Róbert Važan, PhD., prispel k úspechom tímov Lekárskej fakulty UK vo vysokoškolských ligách, ale i na majstrovstvách sveta univerzít. Na univerziáde zabezpečoval zdravotný dozor.
 • Mgr. Michal Korman dlhoročne pôsobí ako učiteľ na Ústave telesnej výchovy a športu LF UK. Zodpovedá za lodenicu, organizuje splavy, lyžiarske zájazdy, vyučujú viacero športov.
 • PaedDr. Jozef Šimeček, organizuje športový život na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine vo forme letných a zimných kurzov, turnajov a súťaží. Je aktívnym pretekárom a reprezentantom SR, pôsobil ako tréner dospelých, juniorov a mládeže.

Pamätnú medailu UK za podiel na organizovaní Zimnej univerziády SR 2022, ale aj za významný prínos k rozvoju univerzitného športu udelil rektor UK:

 • Júliusovi Dubovskému – prezidentovi Slovenskej asociácie univerzitného športu
 • Alene Cepkovej – predsedníčke ŠTK Slovenskej asociácie univerzitného športu
 • Martinovi Mokošákovi – vedúcemu Katedry telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK
 • Tomášovi Kuchárovi – vedúcemu Katedry telesnej výchovy Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

Výsledky a fotografie nájdete na stránke univerziády.

Všetky správy o Zimnej univerziáde nájdete na tejto stránke.