Zmeny v opatreniach: Aktuálne informácie


Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave pozorne sleduje vývoj opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a už teraz analyzuje scenáre, ako ďalej. Po prerokovaní s rektorom UK Marekom Števčekom to zatiaľ vyzerá takto:

• VYÚČBA: Semester dokončíme dištančne, okrem odborov s výnimkami. Skúsime dobehnúť nevyhnutnú prax, laboratórne či praktické cvičenia.

• SKÚŠKY A ŠTÁTNICE: Ak to bude možné, skúsime prezenčne – aspoň odbory, kde to je nevyhnutné.

• PROMÓCIE: Zvažujeme, avšak musí to byť bezpečné.

• ZIMNÝ SEMESTER: Ak to bude možné, urobíme všetko pre to, aby aspoň časť univerzity fungovala prezenčne.

Internáty

• ODUBYTOVANIE: Umožníme, akonáhle to dovolia opatrenia a skončí zákaz vychádzania.

• LETNÉ UBYTOVANIE: Bohužiaľ nebude možné, len pre tých, ktorí budú mať prax či školu. Internáty potrebujú realizovať údržbu, ktorú museli odložiť počas zákazu vychádzania.

• OD SEPTEMBRA: Dúfame, že to pôjde, určite však so zníženou kapacitou (vyhradíme viac izolačných izieb).

 

POZOR: Minimálne do 28. apríla 2021 stále platí, že opatrenia neumožňujú študentom cestu na internát ani do školy, pokiaľ ich odbor nespadá do výnimiek zo zákazu vychádzania (všeobecné lekárstvo ročník 4, 5, 6; ošetrovateľstvo 2, 3; pôrodná asistencia 2, 3; zubné lekárstvo 4, 5, 6; farmácia 4, 5; verejné zdravotníctvo 2, 3; zdravotnícke vedy 2, 3). Ďalšie zmeny budú závisieť od epidemickej situácie. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa správajú zodpovedne!