Získali sme ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022

Univerzita Komenského v Bratislave získala za výsledky verejného obstarávania za rok 2022 nadpriemerné hodnotenie A+ Veľmi zodpovedný obstarávateľ. Ocenenie udeľuje portál TRANSPAREX, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť vo verejnom obstarávaní.


Špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania TRANSPAREX hodnotil tento rok 4400 subjektov. Univerzita Komenského v Bratislave sa zaradila medzi 236 verejných obstarávateľov, ktorí získali hodnotenie A+. „Z nášho hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie na Univerzite Komenského ste uplynulý rok realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizujete výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia,“ uvádza sa v hodnotení portálu.

Univerzita Komenského v posledných rokoch zaviedla do svojho systému verejného obstarávania viacero nových  prvkov. Ako jedna z prvých inštitúcií verejnej správy začala napríklad na nákup informačnej a komunikačnej techniky využívať v roku 2021 dynamický nákupný systém a interný e-shop. Tento systém priniesol zjednodušenie pre používateľov a tiež  výraznú úsporu verejných zdrojov. Univerzita sa zároveň pri svojich nákupoch snaží v čo najväčšej miere – aj nad rámec toho, čo jej prikazuje zákon – zohľadňovať sociálne aspekty a uplatňovať princípy tzv. zeleného verejného obstarávania.

„Za toto ocenenie vďačí univerzita najmä našim zamestnancom z Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek pod vedením M. Dufalu. Som veľmi rád, že ich precízna práca získala aj takúto formu uznania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť nemalé finančné prostriedky, a to nielen v rámci veľkých projektov, ale aj v každodennej činnosti univerzity," reagoval na ocenenie rektor UK Marek Števček.

Portál TRANSPAREX pri hodnotení sledoval ukazovatele ako úspory vo verejnom obstarávaní, priemernú dĺžku procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť verejného obstarávateľa, pochybenia v procese verejného obstarávania, koncentráciu dodávateľov či reputačné riziko obstarávateľov a dodávateľov.