Zbierka na realizáciu spomienkovej tabule na Broňu Božoňovú a Mareka Vojtaššáka v budove FTVŠ UK

Na začiatku októbra 2022 sa udiala najväčšia tragédia v histórii vysokého školstva v samostatnej Slovenskej republike. V ten večer, počas cesty do školy, zahynulo na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave vinou nezodpovedného vodiča päť študentov. Medzi nimi aj dvaja naši študenti – študenti druhého ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu, Broňa Božoňová a Marek Vojtaššák. Týmto činom prišli o svojich najbližších nie iba ich rodiny, ale aj naša univerzita prišla o dvoch talentovaných študentov, u ktorých bola prerušená ich snaha o budovanie svojej budúcnosti.


Vedenie Fakulty telesnej výchovy a športu UK sa rozhodlo uctiť si pamiatku týchto svojich študentov a inštalovať spomienkovú tabuľu vo vestibule budovy FTVŠ UK, ako spomienku na zbytočne zmarené životy na jednej strane a zároveň aj pripomienku zodpovedného správania sa voči svojmu okoliu na druhej strane.

Prispením na túto spomienkovú tabuľu môže každý v tom objemnom odliatku z bronzu zanechať kúsok seba a aj po rokoch, keď sa vráti do vestibulu FTVŠ UK, môže sa postaviť pred tabuľu s pocitom, že prispel na dobrú vec. Každé euro pomôže k zvýšeniu kvality realizácie a vyhotovenia tejto tabule.

Číslo transparentného účtu: SK9502000000004719455055

Názov: SPOMIENKOVÁ TABUĽA FTVŠ

Priamy link na účet: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK9502000000004719455055


Vzhľadom na možnosti finančného krytia výroby Spomienkovej tabule, tak aby všetky finančné toky boli transparentné, predseda Akademického senátu FTVŠ UK, docent Miroslav Vavák, založil transparentný účet vo VÚB. Technicky je účet viazaný na jeho meno. Z tohto účtu budú hradené všetky náklady a po ich konečnom uhradení bude zostatok na účte prevedený rodinám Broni Božoňovej a Mareka Vojtaššáka. Následne bude účet zrušený. Tabuľa by mala byť odhalená začiatkom októbra 2023 k ročnému výročiu tragédie.

Realizácia Spomienkovej tabule sa už začala prípravnými prácami. Za FTVŠ UK bol koordináciou a realizáciou tvorby tabule poverený doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD – predseda Akademického senátu FTVŠ UK. Umelecky a technologicky bude tvorcom tabule Mgr. Art. Radovan Pekník. Texty pripraví slovenský básnik Daniel Hevier.