XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku

Dňa 27. až 28. januára 2020 (pondelok - utorok), Bratislava


Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre kritickú psychológiu a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV vás pozývajú na XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Konferencia je najväčším podujatím zaoberajúcim sa kvalitatívnym výskumom v Čechách a na Slovensku.

Tento ročník má ambíciu ponúknuť aktuálne a zaujímavé prístupy v kvalitatívnom výskume a súčasne sa vracať k histórii a koreňom kvalitatívneho výskumu. Okrem teoretických a metodologických úvah k tejto téme vítame predovšetkým ústne príspevky a postery venované empirickým kvalitatívnym štúdiám z rôznych oblastí vied (psychológia, sociológia, verejná politika, pedagogika, lekárstvo, antropológia, lingvistika, atď.). Preferujeme príspevky s vysokou mierou reflektovania metodologického postupu. Konferencia je tradične otvorená aj ľuďom z praxe, radi privítame napríklad kritické prípadové štúdie.

Na konferencii vystúpia výskumníci z rôznych oblastí vied (psychológia, sociológia, verejná politika, pedagogika, lekárstvo, antropológia, lingvistika, atď.) a viacero špičkových českých a slovenských hostí.

Viac informácií o podujatí.