WEBINÁR: Štipendiá do všetkých krajín sveta

22. novembra 2023 o 14.00 hod., online


SAIA, n. o. vás v spolupráci s Rektorátom Univerzity Komenského v Bratislave pozývajú na webinár o štipendijných možnostiach.

Podujatie je určené pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov , ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na študijné, výskumné alebo jazykové pobyty. 

Program webinára: 

  • Akademické mobility - štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád v Európe i vo svete 
  • CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 
  • NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendiá do akejkoľvek krajiny sveta 
  • Akcia Rakúsko-Slovensko - spolupráca vo vede a vzdelávaní 
  • EURAXESS - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov  

 Odkaz na pripojenie na webinár: https://lnk.sk/ylm1