Vymenovanie dekanov a prorektorov

30. januára 2023 (pondelok) o 10.00 h, Rektorská sieň (1. poschodie, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


V pondelok 30. januára 2023 sa uskutoční odovzdanie vymenovacích dekrétov kandidátom a kandidátkam na dekanov fakúlt a prorektorom a prorektorkám univerzity.

Podujatie je len pre pozvaných hostí.