Vyhlásenie volieb členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.

Akademický senát na svojom 5. (mimoriadnom) zasadnutí vyhlásil voľby členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.


Vyhlásenie o voľbách členov Správnej rady UK je dostupné na priloženom linku: Vyhlásenie volieb 

Lehota na navrhovanie kandidátov je do 24. mája 2024 do 12.00 hod.

Všetky ďalšie podrobné informácie, vrátane formulára na predkladanie návrhov na člena SR UK, povinných príloh a pod., sú dostupné na tomto linku.

Informácie budú postupne aktualizované.