Vyhlásenie k nájmom v Mlynskej doline


Univerzita Komenského v Bratislave v septembri vypovedala nájomné zmluvy niektorým nájomcom pôsobiacim v Mlynskej doline. Ide o tieto prevádzky: fitnescentrá Hektor, Dyana a Kraton, čajovňa Aura a klub Musicat. Univerzita zmluvy vypovedala z dôvodu zlej platobnej disciplíny, no dotknutí nájomcovia nepovažujú tieto výpovede za platné.

Včera sa stretli zástupcovia vedenia univerzity so zástupcami týchto nájomcov v snahe dosiahnuť zmierlivé riešenie. Dohodli sa, že do 10. januára predložia právni zástupcovia nájomcov vedeniu univerzity návrh na kompromisné riešenie situácie a obe strany sa v polovici januára opätovne stretnú s cieľom prerokovať návrh.

Na znak dobrej vôle sa strany sporu dohodli, že v priebehu rokovaní sa zdržia proaktívnej komunikácie vo vzťahu k sporu prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Zároveň rektor Marek Števček dal vedeniu VMĽŠ pokyn, aby okamžite obnovilo všetky dodávky energií a umožnili dotknutým subjektom plnú prevádzku.