Občianska angažovanosť vo vede (workshop)

20. septembra 2023, Šafárikovo námestie 6


Pozývame Vás na septembrový workshop organizovaný pod záštitou Aliancie ENLIGHT.

Témou workshopu bude občianska angažovanosť vo vede (public engagement) a viesť ho bude náš kolega a dlhoročný odborník v oblasti občianskej angažovanosti vo vede Dr. H.A.J. (Henk) Mulder z Univerzity v Groningene. Workshop bude zameraný na vysvetlenie viacerých praktických pojmov zapojenia spoločnosti do vedy, ako napríklad:

• Budovanie prepojení medzi vedeckou komunitou a občianskou spoločnosťou,
• Ako zmeniť klasickú komunikáciu výskumu na interaktívny dialóg s občianskou spoločnosťou,
• V akých častiach procesu výskumu zapojiť občiansku spoločnosť,
• Ako rozvíjať „úprimnú“ spoluprácu kde vedci*kyne reagujú priamo na podnety verejnosti, ktorá má vo výskume istú dávku vplyvu,
• Ako vybudovať neformálne vzdelávacie organizácie na podporu premysleného dialógu o naliehavých problémoch komunity,
• Verejný dialóg,
• Koprodukcia vedomostí,
• Kooperatívne zapojenie, hodnota akademickej práce.

Počas semináru, ktorý bude prebiehať v anglickom jazyku, sa dozviete aj viacero praktických typov ako využiť nadobudnuté vedomosti, pri vytváraní nových spoluprác v rámci aliancie ENLIGHT, a to napríklad ako môžete využiť možnosti Regionálnej Akadémie UK, alebo ako získať know how od odborníkov z partnerských univerzít v rámci siete na podporu občianskej angažovanosti vo vede vybudovanej v rámci aliancii ENLIGHT.

Účastníci a účastníčky budú mať priestor na vyjadrenie svojich doterajších skúseností v tejto téme, prekážok, s ktorými sa na UK v tejto oblasti stretli a podobne.

Workshop sa bude konať v dvoch termínoch v zasadačke Vedeckej rady UK:

20. 9. 2023 od 10:00 do 12:00

20. 9. 2023 od 14:00 do 16:00

Prosíme Vás o záväzne potvrdenie Vašej účasti a času, ktorý ste si vybrali na stretnutí najneskôr do 12. 09. 2023 e-mailom pani Kateryne Yakoveko (kateryna.yakovenko@uniba.sk).