Veľvyslanectvo mladých

Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl. Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov. Uzávierka prihlášok a projektov je 15. mája 2022.


Ústredná téma pre stredné a vysoké školy: Vráťme našej zemi, čo sme jej zobrali.

Téma pre vysoké školy: Ako zlepšiť ekonomickú situáciu v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, turizmu na Slovensku. V aktuálnom ročníku dominujú aj témy ako pandémia, legislatíva, ochrana životného prostredia,  postavenia a úloha médií v spoločnosti a samozrejme najviac postihnutá oblasť rozvoj turizmu.

Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je podporovaný diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťaz sa na rok stáva veľvyslancom mladých. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom jazyku posielajte na lubica.janegovastarproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke.

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na 16. júna 2022. 

Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny. 

Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk