Vedecký park získal významný grant

Vedecký park UK bol úspešný vo výzve v rámci európskeho projektu BY-COVID zameranej na podporu implementácie dátových uzlov vírusu SARS-CoV-2, s cieľom zvyšovať tok dát o vírusových sekvenciách do Európskeho nukleotidového archívu (ENA) v súlade so zásadami otvorenej vedy.


07. 12. 2023 15.01 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

Vedecký park UK bol vo výzve úspešný so žiadosťou s názvom: „Zlepšenie dohľadu nad respiračnými chorobami na Slovensku: Integrácia národného systému s globálnymi dátovými centrami a rozšírenie miestnych kapacít“.

Úspešný projektový zámer tak prispeje k zlepšovaniu sekvenovania respiračných chorôb na území Slovenska a prepájaniu získaných dát so svetovými dátovými centrami.

V rámci priebežného monitorovania variantov vírusu SARS-CoV-2 na území Slovenska prebieha bioinformatická analýza obsiahlych dát všetkých vzoriek v Univerzitnom vedeckom parku Univerzity Komenského. Monitorovanie prebieha za využitia informačného systému NarCoS (Národné COVID-19 sekvenovanie), ktorý vyvinul tím na Vedeckom parku UK v Bratislave. Monitorovacie správy sú dostupné TU.

Výsledky spravovaných dát o variantoch a subvariantoch vírusu SARS-CoV-2 sú zdieľané s epidemiologickým konzíliom Slovenskej republiky a zároveň nahrávané do medzinárodných genomických databáz GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) a ENA (European Nucleotide Archive). Vzorky zo sekvencií sa priebežne nahrávajú na Covid19dataportal. Slovensko je dlhodobo 7. najväčším prispievateľom do dáta portálu (po: USA, UK, Nemecku, Dánsku, Švajčiarsku, Francúzsku).

Rozsiahly európsky projekt Beyond-COVID (BY-COVID) sa zameriava na poskytovanie komplexných otvorených údajov o SARS-CoV-2 a iných infekčných chorobách medzi vedeckými a medicínskymi inštitúciami a inštitúciami v oblasti verejného zdravia a politík.