V súvislosti s alkoholom má Slovensko aj jedno smutné prvenstvo, zistili odborníci z Univerzity Komenského

Bratislava 1. februára 2021: Dôsledky nadmerného pitia alkoholu sú treťou najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Patria sem aj choroby vyplývajúce z nadmerného pitia alebo úrazy následkom pitia alkoholu. Výskumu tejto oblasti sa dlhodobo venujú odborníci z martinského Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz na Univerzite Komenského.


Muži na Slovensku zomierajú v porovnaní so ženami oveľa častejšie na nadmerné užívanie alkoholu.  Na jednu ženu pripadá až 7,5 mužov. Až takmer polovica (46,5 %) úmrtí na následky použitia alkoholu sa odohrá v domácnosti. Najfrekventovanejším obdobím takýchto úmrtí bývajú jesenné až zimné mesiace. Častejšie k nim dochádza cez víkend. Najrizikovejšou skupinou sú ľudia vo veku 40 až 50 rokov.

Relatívne novým trendom je stúpajúca tendencia nadmerného pitia žien. Od začiatku deväťdesiatych rokov sa ženy od skrytého domáceho alkoholizmu začali presúvať do krčiem a terás. „Negatívnym dopadom je zvýšená úmrtnosť žien končiaca dopravnými nehodami, podchladením či utopením počas presunu domov,“ uvádza docent Ľubomír Straka z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Zarážajúce je slovenské prvenstvo v rámci Európskej únie, čo sa týka vedomosti o účinku alkoholu na plod: „Slovenské ženy sú najmenej informované o teratogénnom účinku alkoholu na ľudský plod počas tehotenstva. Nevedia, že v tehotenstve nesmú piť alkohol,“ upozorňuje súdny lekár Ľubomír Straka.

Odborníci z Univerzity Komenského monitorujú aj rizikovosť domácej produkcie destilátov. Doma vyrábané destiláty majú spravidla viac toxických látok (napríklad metanolu), čo vedie k častejším prípadom poškodenia organizmu, predovšetkým cirhózou pečene. S užívaním alkoholu sa spájajú okrem zhoršeného telesného zdravia aj psychické ťažkosti.

Priemerná ročná spotreba čistého alkoholu u ľudí nad 14 rokov (vrátane tých, ktorí abstinujú), je na Slovensku 11,1 litra, čo je o 1,3 litra viac ako celoeurópsky priemer. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie je ročný výskyt závislosti v slovenskej populácii nad 14 rokov približne 5,5 % (s prevahou mužov). Spolu s ľuďmi s problematickým pitím alkoholu, môžeme hovoriť až o 10 % populácie staršej ako 15 rokov.

Výsledky zahraničných štúdií poukazujú na to, že výskyt problematickej konzumácie alkoholu je v skupine vysokoškolských študentov ešte vyšší, pohybuje sa na úrovni až 20 %,“ hovorí psychológ doktor Michal Hajdúk. V súčasnosti na Univerzite Komenského prebieha anonymný prieskum týkajúci sa aj problémovosti pitia alkoholu medzi študentmi. Jeho výsledky budú dostupné čoskoro.

Alarmujúci je aj fakt, že s alkoholickým excesom je celosvetovo spojených viac ako 50 % násilných úmrtí. Alkohol je tiež príčinou 30 – 50 % úmrtí pri dopravných nehodách. Mnohé štúdie pritom dokázali, že náklady štátu spojeného s nadmerným požívaním alkoholu sú vyššie ako náklady spojené s liečbou onkologických ochorení.

Vo svete aktuálne prebiehajú kampane s tematikou „suchý január“ alebo „suchý február“ vyzývajúce na mesiac abstinencie, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o škodlivosti pitia alkoholu. „Podobné kampane môžu ľuďom poskytnúť cenné informácie o tom, aký je ich vlastný vzťah k užívaniu alkoholu,“ myslí si psychológ z UK doktor Michal Hajdúk. Výskumy ukázali pozitívny vplyv na zdravie už takejto krátkodobej abstinencie. S pitím vďaka podobným kampaniam skončí približne polovica účastníkov.