Užitočné zdroje informácií pre vaše samoštúdium

Čaká vás písanie prvej seminárnej práce, záverečná skúška, alebo len chcete mať prehľad v danej téme? Pútavé vysvetľovanie vyučujúceho, či tímová práca so spolužiakmi počas prednášok sú pre učenie sa veľmi prospešné. K vysokoškolskému štúdiu však neodmysliteľne patrí aj samoštúdium. Kde hľadať informácie a vhodné zdroje?


Akademická knižnica UK

Kým si vytvoríte vlastný systém vyhľadávania informácií, užitočným východiskom je napríklad stránka Akademickej knižnice UK, ktorá ponúka prístup k základným knižnično-informačným službám na univerzite. UK nemá klasickú centrálnu univerzitnú knižnicu. Vypožičiavanie printových kníh a prezenčné štúdium v študovniach zabezpečuje 13 fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy a v Martine. Každá fakultná knižnica sa riadi vlastnými pravidlami, výpožičný poriadok má zverejnený na svojej webovej stránke, na ktorej nájdete aj jej adresu, aktuálne otváracie hodiny a iné užitočné informácie. Činnosť fakultných knižníc koordinuje AK UK.

Ako čitateľský preukaz do všetkých fakultných knižníc UK slúži preukaz študenta. Knihy, ktoré si chcete požičať, si môžete objednať zaslaním žiadanky cez Súborný online katalóg UK. Žiadané knihy sú pre čitateľa rezervované obvykle 5 kalendárnych dní. Všímajte si lokáciu knihy, t. j. v ktorej knižnici si knihu treba vyzdvihnúť a neskôr aj vrátiť. Status knihy informuje, či si môžete knihu požičať domov, študovať ju len prezenčne  a pod. Akékoľvek otázky či problémy je potrebné riešiť prostredníctvom e-mailu kniznicavili.uniba.sk, telefonicky alebo osobne.

Praktická informácia: Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá sídli na Ventúrskej ulici, nie je knižnicou UK. Jej služby môžete využívať po registrovaní sa. Viac informácií nájdete na webe UKB.

Katedrové knižnice

Niektoré katedry a iné pracoviská UK disponujú vlastnou čiastkovou knižnicou s úzko zameranou tematikou pre potreby svojich študentov. O možnostiach požičania kníh sa informujte v konkrétnej čiastkovej knižnici (niektoré požičiavajú len prezenčne, iné aj absenčne). Vzhľadom na historickú tradíciu sa niektoré čiastkové knižnice nazývajú „semináre“.

Externé informačné zdroje

Ako študent UK máte možnosť rozšíriť si obzory aj vďaka rôznym zahraničným vedeckým časopisom, úplným textom e-kníh, inštruktážnym videám a ďalším náučným materiálom, ktoré Akademická knižnica UK sprístupňuje na základe predplatného alebo v rámci národného projektu NISPEZ.   

Pre prístup k týmto informačným e-zdrojom z prostredia mimo siete UK (napr. z domu) je potrebné mať nastavený tzv. vzdialený prístup. Návod k nastaveniu vzdialeného prístupu dostanete na vyžiadanie na adrese: kniznicavili.uniba.sk.

Pri využívaní e-zdrojov je potrebné dodržiavať licenčné podmienky daného informačného zdroja. Vo všeobecnosti platí, že e-zdroje môžete prezerať, tlačiť alebo uchovávať pre vlastné študijno-výskumné potreby, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ich ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k e-zdrojom pre celú univerzitu.

Okrem licencovaných informačných zdrojov vám pri štúdiu dobre poslúžia aj informácie z voľne dostupných zdrojov (Open Access/otvorený prístup).