Užitočné info: Ako na stáž Erasmus+

Cenné skúsenosti, nezabudnuteľné zážitky a mnoho ďalších výhod a príležitostí ponúkajú okrem študijných pobytov aj pracovné stáže v zahraničí. Viac o tom, čo sú to stáže Erasmus+, ako aj užitočné informácie a návod, ako sa na ne prihlásiť, sme spísali v tomto článku.


Stáž Erasmus+ si vybavujete v konkrétnom podniku alebo inej organizácii v zahraničí, prípadne na zahraničnej univerzite. Inštitúciu, v ktorej chcete stážovať si vyberáte sami, preto si dôkladne overte jej serióznosť. Pobyt v zahraničí trvá minimálne dva, maximálne dvanásť mesiacov v každom stupni štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Výhodou tejto stáže je, že získate praktické zručnosti a skúsenosti, ktoré určite využijete v budúcej práci.

Obsah a rozsah stáže v zahraničí si dohadujete ešte pred nástupom. Naša univerzita musí uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu). Pri výbere vhodnej krajiny vám môže pomôcť platforma Erasmus Intern, kde nájdete niekoľko zaujímavých pobytov.

Ako sa prihlásim na stáž Erasmus+?

Prihlásiť sa môžete počas celého roku vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/. Následne po jej podaní v systéme mobility online vás zaradia do výberového konania na jednotlivých fakultách. Priamo do systému vpíšete svoj motivačný list a vložíte priemer známok, na základe ktorých vám referentka či referent na vašej fakulte udelí body. Po úspešnom výberovom konaní vám príde automatický email a vy viete, že môžete pristúpiť k vkladaniu povinných dokumentov pred nástupom na vašu stáž Erasmus+.

Aká je mesačná výška grantu pri stáži?

Aktuálna výška grantu pre akademický rok 2022/2023 sú v rozmedzí od 670 eur až po 720 eur na mesiac. Nižšie nájdete skupiny krajín a výšku mesačného grantu. K vášmu mesačnému grantu môžete navyše získať jednorazový príspevok vo výške 50 eur, ak využijete jednu z foriem zelenej dopravy (vlak, autobus, auto zdieľané s viacerými osobami). Ak ste študentka alebo študent s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne máte nárok na sociálne štipendium, alebo patríte do skupiny študentov s nedostatkom príležitostí, je možné v rámci Erasmus+ stáže získať tzv. TOP UP – 250 eur na mesiac už k vyššie spomenutým mesačným grantom.

Základné granty:

SkupinaKrajinyGrant na mesiac
1.Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, tretie krajiny z regiónu 14 (Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo)720 € (2022/23)
2.Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, tretie krajiny z regiónu 13 (Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica - Vatikánsky mestský štát)720 € (2022/23)
3.Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko670 € (2022/23)

Na koho sa môžem obrátiť, ak sa chcem o stáži dozvedieť viac?

Ak sa chcete o Erasmus+ stáži dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať emailom Oddelenie programu Erasmus+, kde vaše otázky rada zodpovie referentka Tamara Žiak – tamara.ziakuniba.sk.

Ako doktorand môžete v rámci programu Erasmus+ využiť možnosť vycestovať aj na krátkodobú stáž Erasmus+.

Kam môžem ísť na krátkodobú stáž Erasmus+ a ako sa prihlásim?

Erasmus+ stáž si vybavujete v konkrétnom podniku alebo inej organizácii v zahraničí, prípadne na zahraničnej univerzite. Chcete si len doplniť informácie do vašej dizertačnej práce a navštíviť niektorú zo zahraničných knižníc? Áno, aj to je jedna z možností. Vycestovať môžete na 5 až maximálne 30 dní. Prihlásiť sa môžete počas celého roku vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/. Priamo do systému vpíšete svoj motivačný list, na základe ktorého vám referent na vašej fakulte udelí body. Po úspešnom výberovom konaní vám príde automatický email a vy viete, že môžete pristúpiť k vkladaniu povinných dokumentov pred nástupom na vašu stáž Erasmus+.

Aká je výška grantu pri krátkodobej stáži Erasmus+?

Pri krátkodobej stáži pre doktorandov sú denné granty, ktoré nájdete nižšie v tabuľke. Tak ako aj pri dlhodobej stáži Erasmus+ je možnosť využiť jednu z foriem zelenej dopravy (vlak, autobus, auto zdieľané s viacerými osobami) a získať tak jednorazový príspevok vo výške 50 eur. Navyše pri krátkodobej stáži pre doktorandov získate jeden deň na cestu pred a jeden po mobilite.

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov (2022/23):

  • 1. - 14. deň: vo všetkých programových krajinách 70 eur,
  • 15. - 30. deň: vo všetkých programových krajinách 50 eur.