Už budúci rok by mohli prísť ďalší vedci zo zahraničia

Desať vedcov zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, príde pracovať na Univerzitu Komenského. Podarí sa to vďaka projektu SASPRO a spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.


Slovenská akadémia vied získala projekt za milióny eur na boj proti odlivu mozgov do zahraničia. Vďaka tomuto úspechu môže akadémia pokračovať v projekte SASPRO, ktorý v uplynulých rokoch prilákal na Slovensko 38 mladých vedcov. Väčšina z nich v krajine zostala aj po ukončení projektu. Vytvorili si vlastné vedecké tímy a výrazne tak zvyšujú kvalitu vedeckého výskumu na Slovensku.

„Som nesmierne rád, že po úspešnom SASPRO 1 teraz môžeme spustiť aj projekt SASPRO 2. Príležitosť tentokrát dostane 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku. Vytvoríme im špičkové podmienky, a samozrejme, budeme od nich očakávať vysokú kvalitu,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Projekt má hodnotu približne 9 miliónov eur a SAV ho podala v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND.

„Tentokrát sme sa na projekte rozhodli spolupracovať aj s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV, pričom ide o širokú škálu výskumných oblastí, ktorým sa môžu venovať,“ povedala Dr. Zuzana Hrabovská, vedúca projektu.

SASPRO 2 získal v rámci konkurujúcich projektov vynikajúce ohodnotenie Európskej komisie – celkové skóre 95,80 %, čím sa automaticky zaradil medzi financované projekty. Jeho trvanie je 5-ročné s mierou spolufinancovania zo strany Európskej komisie na úrovni cca 50 %. Partneri projektu plánujú 1. výzvu vyhlásiť už v júli 2020. Prví vedci by mohli začať svoje pracovné pobyty v januári 2021.