Univerzita privítala 136 nových študentov a študentiek Erasmus

Úsek pre medzinárodné vzťahy rektorátu zorganizoval v pondelok 6. februára 2023 v spolupráci s fakultami slávnostné prijatie zahraničných Erasmus študentov, ktorí prichádzajú študovať na univerzitu v letnom semestri.


V rámci programu Erasmus prišlo na takmer všetky fakulty UK spolu 136 študentov z 20 krajín. Najviac študentov k nám prišlo z Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka a Turecka.

Počas podujatia študenti získali informácie o univerzite, možnostiach štúdia slovenského jazyka v letnej škole Studia Academica Slovaca (FiF UK) aj o činnosti Erasmus Student Network (ESN) na UK.

Slávnostné prijatie je súčasťou Welcome week pre zahraničných študentov, počas ktorého pre nich rektorát aj fakulty organizujú program pre lepšie zapojenie do života univerzity. Ide napríklad o intenzívne kurzy slovenčiny, prehliadku mesta so sprievodcom, aktivity na fakultách a tiež podujatia organizované študentmi UK v rámci Erasmus Student Network.