Univerzita na festivaloch: Ecomenius na Pohode a Atmosfére

Najväčší slovenský hudobný festival Pohoda je známy svojím šetrným prístupom k životnému prostrediu. Začiatkom roka 2018 získal za svoje úsilie ocenenie na European Festival Awards a od toho istého roku prispieva k ekologickým riešeniam na festivale aj Univerzita Komenského. Aj toto leto budú študenti a študentky UK na trenčianskom letisku pomáhať so separovaním odpadu. Novinkou bude naša účasť aj na festivale Atmosféra.


02. 06. 2023 09.00 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Pohoda sa na trenčianskom letisku už dlhé roky usiluje o čo najväčšiu udržateľnosť. Čo najviac elektrickej energie sa snaží postupne pokryť zo siete, a nie z generátorov. Používa na splachovanie úžitkovú vodu namiesto pitnej a podporuje aj ekologické cestovanie na festival špeciálnymi vlakmi, autobusmi či zdieľanou dopravou cez hashtag #spolunapohodu. So separáciou odpadu začala už v roku 2006, v roku 2015 pribudla separácia organického odpadu, postupne pribudlo zavedenie systému vratných pohárov či balenia jedál do kompostovateľných obalov.

Osobný prístup

Triedenie drobného odpadu na letiskovej ploche napriek množstvu odpadkových košov však stále nefungovalo dokonale. Ľudia v zákulisí festivalu sa teda rozhodli prizvať na pomoc vedu. V r. 2017 začala Pohoda spolupracovať s Ústavom aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a vytvorili koncept „FSEVparátorov“, dobrovoľníkov, ktorí stáli pri separačných staniciach a návštevníkom radili s tým, kam ktorý odpad patrí. Po pilotnom ročníku sa projekt rozšíril na celú univerzitu, premenoval sa na ECOmenius a v nasledujúcich rokoch prispieval k ešte čistejšej a zelenšej Pohode.

„Hlavnou úlohou študentov – dobrovoľníkov je byť komunikátormi. Komunikujú s ľuďmi a s úsmevom sa im snažia vysvetliť, ako je to s triedením odpadu a stopou, ktorú spolu s festivalom po sebe nechávame na životnom prostredí,“ hovorí psychológ Radomír Masaryk, prorektor UK pre vonkajšie vzťahy, ktorý ešte na FSEV UK stál za konceptom študentských FSEVparátorov.

Tento osobný prístup funguje oveľa efektívnejšie ako len nápisy na kontajneroch. S úsmevom podaná informácia o tom, kam patrí tanier so zvyškami horčice či obal z keksov, v pamäti návštevníka zostane a vynorí sa aj pri separovaní v domácom prostredí. Čím viac odpadu sa správne vyseparuje, tím je nižšia ekonomická energetická náročnosť na jeho spracovanie, a teda aj uhlíková stopa. „Nie je to len o tom, že vyseparujeme odpad, ale zdôrazňujeme, že odpad je zároveň aj surovinou. Celá aktivita má edukačný a komunitný rozmer, lebo sme vytvorili priestor, kde sa ľudia rozprávajú o tom, ako triediť, a to nielen na festivale, ale potom aj doma,“ vysvetľuje Radomír Masaryk.

Zážitok aj dobrý pocit

Hoci ide o dobrovoľnícku prácu, účasťou na ECOmeniu mladí ľudia získajú niečo viac ako peniaze. Prvou nespornou výhodou je vstupenka na celé trvanie festivalu. Služba dobrovoľníka pri separačných staniciach trvá osem hodín denne, zvyšok môžu venovať vlastnej zábave a poriadne si užiť festival. Druhou odmenou je zážitok zo zákulisia festivalu. Dobrovoľníci prichádzajú deň pred začiatkom, sledujú posledné organizačné prípravy a potom zažijú, ako festivalový areál postupne ožíva a mení sa. No a treťou odmenou je zážitok z komunity, spoločenstva, zážitok z toho, že spoločným úsilím prispejú k dobrej veci.

„Ľudia, ktorí na festival idú v pozícii dobrovoľníka, zažijú skvelý rozmer, ktorý dobrovoľníctvo prináša. Lebo v živote by nemalo všetko závisieť len od toho, koľko dostanem za niečo zaplatené, ale dôležitý a veľmi silný je aj komunitný rozmer,“ potvrdzuje riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák.

Ojedinelý systém

Skutočnosť, že o odpad sa starajú motivovaní a vyškolení dobrovoľníci z radov študentov, je ďalším pozitívnym elementom v skladačke atmosféry Pohody. „Podarilo sa nám vytvoriť perfektný systém, ktorý je ojedinelý v rámci svetovej festivalovej scény,“ hovorí Michal Kaščák. Koronové roky, počas ktorých sa festival konal v obmedzenej podobe, utlmili trochu aj ECOmenius. Po minuloročnom veľkom reštarte bude však aj tohtoročná Pohoda v plnom rozsahu a svoje miesto na nej budú mať aj naši študenti a študentky, ktorým záleží na tom, aby po obrovskom festivale bola aj príroda v „pohode“. Prihlásiť sa na ECOmenius je možné cez stránky festivalov Pohoda a Atmosféra.

Školenie dobrovoľníkov z Univerzity Komenského o separovaní odpadu na letných festivaloch zabezpečuje Katarína Kretter z Organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, ktorá sa dlhé roky venuje vzdelávaniu v problematike triedenia odpadu a jeho zhodnocovania.

Ako vyzerá školenie dobrovoľníkov pre Pohodu a Atmosféru? Čo sa účastníci dozvedia?

Školenie prebieha v dvoch fázach – prvá sa uskutočnila v marci počas semestra, keď som študentom, ktorí študujú v angličtine aj v slovenčine, odprezentovala, prečo je potrebné triediť odpad a tiež, ako to robiť správne. Teším sa, že študenti mali otázky ohľadom konkrétnych – najmä komplikovanejších – druhov odpadu. Je vidieť, že rozmýšľajú nad triedením, ktoré je zjavne súčasťou ich každodenného života. So správnymi informáciami a motiváciou bude určite jednoduchšie presvedčiť študentov, aby na festival išli dobrovoľníčiť. Určite to stojí za to. Ja tam už roky chodievam pracovne a napriek tomu si festival vždy parádne užijem.

Druhá fáza školenia je určená samotným dobrovoľníkom a prebehne v lete na letisku tesne pred festivalom. Dozvedia sa všetko o tom, ako správne triediť, upozorním ich na rôzne zákerné otázky a je pre nich pripravený aj manuál o triedení, takže počas svojej služby majú poruke aj ťahák, do ktorého sa môžu v prípade potreby vždy pozrieť.

S čím majú účastníci festivalu najväčší problém pri separovaní? Na aké otázky teda musia dobrovoľníci najčastejšie odpovedať?

Minulý rok bolo veľkou zmenou zavedenie záloh – PET fľaše a nápojové plechovky sa triedili osobitne a výťažok išiel na dobročinné účely. Táto novinka bola preto dobrovoľníkmi návštevníkom vysvetľovaná veľmi často. Z bežných odpadov to boli napríklad obaly z jedál, ktoré sú na Pohode kompostovateľné, ale aj prázdne obaly z dezodorantov, zapaľovače, stará bankomatová karta či obaly z paštéty alebo sladkostí. Posledný deň sa objavili aj molitanové podsedáky či zničený stan. My z OZV ENVI-PAK sme boli tiež na mieste, s dobrovoľníkmi sme boli v neustálom kontakte osobne aj virtuálne a v prípade, že nevedeli návštevníkom poradiť a nepomohol ani manuál (ten nikdy neobsiahne všetky možnosti), sme boli na príjme a v skupinovom čete sme radili v podstate okamžite. Aj pre nás to bola zábava – dali sme si internú súťaž o tom, kto z nás odpovie na viac otázok – aby sme sa motivovali odpovedať čo najrýchlejšie. Neskromne musím priznať, že som túto súťaž vyhrala.

Aký prínos má fakt, že pri nakladaní s odpadom je tento „ľudský“ faktor? Dá sa to nejako exaktne odmerať?

Triediť na Pohode sa začalo už v roku 2007, Pohoda bola prvým festivalom, ktorý prinášal novinky nielen z hudby a kultúry, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia. Návštevníci boli triedeniu naklonení a každoročne sa veľké množstvo odpadu vytriedilo a zrecyklovalo, a tak nemuselo putovať na skládku. Obrovskou zmenou bolo zavedenie vratných pohárov, ktorých používanie dramaticky znížilo celkovú produkciu odpadu na festivale. Separačné hniezda s „ľudskou obsluhou“ majú však masívny efekt nielen na samotnom podujatí, ale aj presah do každodenného života po Pohode. Navigácia návštevníkov priamo počas vyhadzovania odpadkov pomáha k tomu, že odpad je vytriedený správne.

Samotní dobrovoľníci ECOmenius však menia správanie ľudí na dlhú dobu, rozprávajú sa s nimi, mnohých učia triediť problematické druhy odpadu a oni potom vedia, ako s odpadkami nakladať aj doma, v škole či v kancelárii. A práve toto je pre mňa najväčším prínosom tohto ‚ľudského‘ faktoru. Pohoda každoročne vyhodnocuje a meria množstvo vyprodukovaného a vytriedeného odpadu. Keďže je však každý ročník iný, návštevníci sú rozdielni a na produkciu odpadu vplýva množstvo faktorov (napríklad počasie), tieto merania nie sú na sto percent porovnateľné.

Ako by ste celkovo zhodnotili iniciatívu ECOmenius?

Je to skvelý spôsob, ako si festival užiť bez toho, aby bolo treba kúpiť si lístok. Ja sama som bola jeden rok na Pohode dobrovoľníčiť a ten pocit, že som súčasťou tých, vďaka ktorým mikrosvet postavený na zelenej lúke štyri dni funguje, bol na nezaplatenie. Mnoho dobrovoľníkov je už pracujúcich a na to, aby mohli byť dobrovoľníkmi na Pohode, si berú dovolenky zo zamestnania. ECOmenius je dokonalá iniciatíva – je to win-win, teda výhra pre všetky strany. Verím, že nábor dobrovoľníkov bude úspešný a že sa uvidíme na Pohode a Atmosfére!

Barbora Tancerová