Univerzita Komenského otvorila 105. akademický rok

Bratislava 18. septembra 2023: Na najstaršej slovenskej univerzite sa dnes začal jubilejný 105. akademický rok. Pri tejto príležitosti rektor UK ocenil Zlatými medailami UK štyri vedecké osobnosti univerzity a v prvý deň akademického roka uviedol do užívania aj novú oddychovú zónu pre študentov.


Na slávnostnom otvorení akademického roka v Aule Univerzity Komenského rektor UK Marek Števček udelil medaily osobnostiam, ktorých práca predstavuje mimoriadny prínos nielen pre Univerzitu Komenského, ale aj pre slovenskú spoločnosť. Medaily si prevzali profesorka Darina Tarcsiová za rozvoj špeciálnej pedagogiky a prínos k vytváraniu štandardov inkluzívneho vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím, profesor Daniel Vlček za založenie vedeckej školy zameranej na štúdium DNA opravných mechanizmov u fotoautotrofných mikroorganizmov, profesor Juraj Mokrý za zavádzanie a podporu inovatívnych metód vzdelávania v medicíne a profesor Peter Kúš za zásluhy v rozvoji experimentálnej fyziky na UK.

„Rozdiel medzi vedeckým poznaním a dnes, žiaľ, dominujúcim trendom individualizmom podmienenej teórie poznania, je v zdôvodnení. Ťažšia cesta pravdy vedie práve cez zdôvodnenie. A tu je úloha vzdelávacích a vedeckých inštitúcií,“ uviedol pri príležitosti otvorenia akademického roka rektor UK Marek Števček. „V procese vzdelávania budeme musieť stále viac akcentovať „4K model“, teda vychovávať ľudí ku kreativite, kritickému mysleniu, komunikácii a kooperácii, ale nič sa nesmie zmeniť na tom, že vzdelávacie a vedecké inštitúcie musia neúnavne uprednostňovať fakty,“ zdôraznil. Slávnostnú atmosféru zhromaždenia umocnilo na záver hudobné vystúpenie violončelistu Jozefa Luptáka a akordeonistu Borisa Lenka.

Na štúdium na UK v roku 2023/2024 sa doposiaľ zapísalo 23 000 osôb, z ktorých je viac ako 3 000 zo zahraničia. Takmer dve tretiny z celkového počtu študujúcich tvoria ženy. Počty nie sú definitívne, pretože zápisy stále prebiehajú. Konečné čísla budú známe koncom októbra. V prvom akademickom roku 1919/1920 sa do zimného semestra zapísalo 139 študentov a 5 študentiek. Počas stopäť rokov svojej existencie Univerzita Komenského udelila takmer 300 000 titulov. Ako jediná slovenská univerzita sa dlhodobo umiestňuje v prvej tisícke takmer všetkých medzinárodných rebríčkov hodnotiacich univerzity.

V prvý deň akademického roka rektor UK zároveň otvoril novú oddychovú zónu pre študentov vo vestibule hlavnej budovy na Šafárikovom námestí. Ide o súčasť snahy o zvyšovanie komfortu študujúcich a vytváranie priestorov na univerzitnej pôde, kde budú príjemne tráviť viac času aj mimo štúdia. V jubilejnom roku univerzita pripravuje spoluprácu s medzinárodným festivalom Starmus, ktorý spája svetové osobnosti vedy a umenia. Jeho siedmy ročník sa bude konať v Bratislave a vystúpia na ňom laureáti Nobelovej ceny i množstvo hudobníkov.