Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenili na UK výnimočné študentské a pedagogické osobnosti

Bratislava 20. novembra 2023: Takmer šesťdesiat študentov a pedagógov si prevzalo z rúk rektora UK ocenenie, ktoré tradične udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Univerzita Komenského aj týmto spôsobom vyjadruje uznanie za ich mimoriadne úsilie v štúdiu a práci.


Akademickú pochvalu udeľuje rektor UK študentom a študentkám, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, tiež za príkladnú študentskú a občiansku angažovanosť či za reprezentovanie univerzity. Tento rok bolo ocenených dvadsaťdeväť študentov a študentiek. 

Medzi ocenenými je i študent všeobecného lekárstva Bruno Almásy, ktorý okamžitým a správnym poskytnutím prvej pomoci zachránil ľudský život. Ďalší ocenený študent medicíny Adam Rajčáni preukázal počas pandémie COVID-19 mimoriadnu obetavosť ako člen testovacieho tímu.

Za vynikajúce študijné úsilie bol ocenený aj doktorand odboru literárna veda Maxim Duleba. Počas štúdia publikoval už dvadsať vedeckých prác, takmer polovica z nich sa nachádza v databázach SCOPUS a Web of Science. Angažuje sa tiež ako zástupca študentov v aliancii európskych univerzít ENLIGHT. Ďalšia ocenená Lucia Keszeghová sa venuje subjadrovej fyzike a významným spôsobom prispela k  analýzam týkajúcim sa experimentu ATLAS. Výsledky prezentovala na konferencii v Michigane s mimoriadnou odozvou.

Uznanie za športové výsledky a reprezentovanie univerzity získalo niekoľko študentiek a študentov. Spomedzi nich napríklad tohtoročná majsterka sveta vo footgolfe a študentka trénerstva a učiteľstva telesnej výchovy Lucia Čermáková či bikrosárka Kristína Madarásová – majsterka Európy a majiteľka striebornej i bronzovej medaily z majstrovstiev sveta.

Ďakovné listy rektora UK dostalo dvadsaťsedem pedagogičiek a pedagógov, ktorí sa významným podielom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov. Medzi nimi napríklad nefrologička Ľudmila Podracká, neurochirurg Juraj Šteňo, farmakologička Anna Paul Hrabovská, fyzik Stanislav Tokár, psychologička Andrea Madarasová Gecková a ďalší.

„Dnešným zhromaždením si pripomíname odkaz Novembra 1989 ako symbolu či kódu, ktorý nasmeroval chod dejín určitým smerom, a zároveň oceňujeme tých, ktorí svojou prácou prispievajú k tomu, aby bol tento kód včlenený do genetickej výbavy našej spoločnosti. Svojou prácou, postojmi a príkladom ste prepotrebnou esenciou nádeje na slušnú slobodu. Vyjadrujem vám úprimnú vďaku za snahu zlepšovať svet okolo seba,“ uviedol v príhovore k oceneným rektor UK Marek Števček.

Úplný zoznam ocenených študentov a pedagógov