Univerzita Komenského je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku QS

Univerzita Komenského v Bratislave je aj naďalej najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rámci rebríčka QS World University Rankings a v aktuálnom vydaní sa nachádza na zdieľanom 771. – 780. mieste. Od roku 2016 pozícia UK konzistentne osciluje medzi 650. a 800. miestom. Čo sa týka jednotlivých hodnotených oblastí, najvyššie sme sa umiestnili v uplatnení absolventov (Employment Outcome – 233. miesto) a v ukazovateli pomeru počtu akademických pracovníkov a študentov (Faculty Student Ratio – 268. miesto).


Najlepšie hodnotenie v novej edícii dosiahli Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Cambridge a University of Oxford, Harvard University a top 5 uzatvára Stanford University. Medzi zvyšných top 10 sa dostali Imperial College London, ETH Zurich, National University of Singapore, University College London a University of California Berkeley.

Slovensko má v aktuálnom rebríčku 5 zástupcov, Rakúsko 8, Maďarsko 11, Česko 16 a Poľsko 22. Slovenské univerzity zastupovali Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská Technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline. V porovnaní s predošlým ročníkom (2023) sa do hodnotenia nedostala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Rebríček QS prešiel oproti minulému roku výraznou metodologickou premenou a nový spôsob hodnotenia sa podpísal aj na výsledkoch slovenských univerzít. Oficiálne materiály QS informujú, že v edícii 2024 bolo hodnotených 2963 inštitúcií zo 104 lokalít a publikovaných bolo 1499 inštitúcií.

V marcovom hodnotení predmetov rebríčka QS získala Univerzita Komenského hodnotenie v štyroch predmetoch a vo všetkých sa umiestnila v TOP 500 na svete. Najlepšie umiestnenie dosiahla UK v oblasti výskumu ropného inžinierstva, a to 151. – 160. miesto. V oblasti výskumu poľnohospodárstva a lesníctva obsadila 351. – 400. priečku. V medicíne je na 451. – 500. mieste a rovnaké umiestnenie získala vo fyzike a astronómii.

***

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. Podľa rebríčka The Center for World University Rankings je 661. na svete. V rebríčku QS World University Rankings dosiahla 771. – 780. priečku. V rebríčku Round University Ranking jej patrí 426. priečka, v kategórii vzdelávanie získala 178. miesto. Rebríček ARWU (Šanghajský rebríček) jej pridelil 701. – 800. miesto. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 639. miesto, vo fyzike je vňom na 266. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 573. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 701. – 750. mieste, v predmete fyzika jej patrí 301. – 350. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR je na 284. mieste. Rebríček THE WUR radí UK na 1001. – 1200. miesto. World University Ranking RankPro ju v rámci Európy umiestnil na 222. miesto.