Ďalší úspech UK v twinningovej schéme Horizontu Európa

Univerzita Komenského v Bratislave, zastúpená Vedeckým parkom UK, získala významný grant v twinningovej schéme grantového programu Horizont Európa. Ide o kľúčový program Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 95,5 miliárd EUR.


UK, spolu s Technickou univerzitou v Košiciach a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, patrí medzi troch úspešných slovenských žiadateľov v tomto programe a získala grant vo výške 741.575,00 EUR z celkového rozpočtu 1.498.425,00 EUR.

Projekt s názvom FORGENOM II (Fostering Excellence in Advanced Genomics and Proteomics Research at Comenius University in Bratislava) je zameraný zvýšenie vedeckej excelentnosti Vedeckého parku UK a výskumného profilu inštitúcie a jej zamestnancov v oblasti biomedicínskej genomiky, proteomiky a bioinformatiky. Súčasťou projektových aktivít bude cielený networking, mentoring a školiace aktivity s poprednými medzinárodnými výskumnými inštitúciami v oblasti genomiky, proteomiky a bioinformatiky. Na projekte tak bude UK spolupracovať s Európskymi laboratóriami molekulárnej biológie (EMBL) a talianskou univerzitou Milano-Bicocca.

Hlavným cieľom najnovšieho medzinárodného projektu FORGENOM je zvýšenie vedeckej úrovne, kvality výskumu, medzinárodnej viditeľnosti a konkurencieschopnosti UK. Projekt sa začne realizovať od 1. mája 2024 prostredníctvom cielených twinningových aktivít zameraných na kariérny rozvoj, transfer znalostí, inštitucionálny rozvoj, výmenu osvedčených postupov a networking.