Zapojili sme sa do projektu Slovenská tepláreň: koncert Jany Kirschner a skupiny Para v átriu filozofickej fakulty

Bratislava 21. novembra 2022: Náš študent Matúš Horváth sa 12. októbra 2022 stal obeťou teroristického činu. Podobne ako pred sedemnástimi rokmi pri Danielovi Tupom, ani teraz nemôžeme byť ticho, keď sú naši študenti konfrontovaní s násilím a nenávisťou. Preto sme sa pridali k projektu „Koncert pre Juraja a Matúša – Slovenská tepláreň“, pomenovanom po mieste, kde sa Matúš stal obeťou nenávisti k ľuďom LGBTI+.


Univerzita Komenského v rámci Slovenskej teplárne uvedie koncert najúspešnejšej slovenskej speváčky Jany Kirschner a obľúbenej bratislavskej skupiny Para v piatok 25. novembra 2022 v átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici. Koncerty sa začnú o 12.15 h. Pred koncertom o 11.00 h prebehne diskusia Adely Vinczeovej k téme LGBTI+. Do diskusie sa zapojí transrodová modelka Liberty Simon, jej mama Jana Šimonová, kňaz Páter Peter a dekan Filozofickej fakulty UK Marián Zouhar. Kapacita podujatia je 200 ľudí, vstup bude bezplatný do naplnenia kapacity.

„Október 2022 sa stal jedným z najtemnejších mesiacov v histórii Univerzity Komenského. Pri tragédiách na Zochovej a Zámockej ulici zomreli štyria naši študenti. Na Matúšovej smrti je hrozné hlavne to, že sa stal obeťou nenávisti voči ľuďom LGBTI+. Našou úlohou je teraz urobiť všetko pre to, aby sme eliminovali tieto nenávistné prejavy v rámci spoločnosti. Študentstvo sa na univerzite musí cítiť bezpečne bez ohľadu na sexuálnu a rodovú identitu,” povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Do projektu „Koncerty pre Matúša a Juraja – Slovenská tepláreň“ sa prihlásilo 355 umeleckých projektov, 166 kultúrnych a iných priestorov, 45 festivalov a iných podporujúcich podujatí a 47 podporujúcich subjektov – spolu 613 zúčastnených v 199 rôznych eventoch. K cieľom projektu patrí vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja; vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí; vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom; aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti; dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane ľudí LGBTI+; a kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie. Cyklus prebehne 12. – 27. novembra 2022 po celom Slovensku. Viac informácií je k dispozícii na stránke www.SlovenskaTeplaren.sk.