UK pripravuje audit bezpečnostných opatrení

Univerzita Komenského v Bratislave je dlhodobo v kontakte s odborníkmi na bezpečnosť i duševné zdravie.


Od decembra pripravujeme audit existujúcich bezpečnostných opatrení a postupov – najprv v rámci budovy na Šafárikovom námestí a následne sa budú zistenia a prijaté opatrenia implementovať aj na ďalšie fakulty a súčasti UK. Už pred pár rokmi sme regulovali vstup do budovy rektorátu turniketmi, univerzita plánuje pokračovať so zavádzaním kontrol aj v ďalších budovách.

Mimoriadne dôležitou súčasťou ochrany mäkkých cieľov je aj prevencia, najmä v podobe podpory duševného zdravia akademickej obce. Cieľom je, aby ľudia, ktorí prežívajú náročné životné situácie, vedeli, že nablízku je odborná pomoc. Už v minulom roku sme posilnili kapacitu našej psychologickej porade, v jej podpore plánujeme pokračovať. Psychologická poradňa UK zriadila okamžite po tragédii v Prahe krízovú online pomoc pre študentov, študentky i zamestnancov UK, ktorú mohli využiť aj počas sviatkov. Od začiatku letného semestra pripravujeme sériu diskusií s psychologičkami a psychológmi v „Štúrovni“ na Internáte Ľudovíta Štúra.