UK pripravila pre maturantov viacero dní otvorených dverí online

Bratislava 21. januára 2021: Záujemcovia o štúdium môžu navštíviť Univerzitu Komenského už po druhýkrát online v dňoch 16. – 17. februára 2021. Tri fakulty organizujú svoje dni otvorených dverí už tento piatok a sobotu.


Fakulta telesnej výchovy a športu v piatok 22. januára predstaví študijné programy, športoviská a informácie o prijímacom konaní. Filozofická fakultapedagogická fakulta organizujú v sobotu 23. januára online podujatia, kde záujemcom poskytnú najdôležitejšie informácie o štúdiu, predstavia katedry, študijné programy, ale aj mimoškolské aktivity. Účastníci sa budú môcť priamo učiteľov a študentov pýtať na to, čo ich zaujíma. Fakulty využívajú Twitch, Facebook, YouTube alebo MS Teams.

Na celouniverzitných dňoch otvorených dverí počas 16. a 17. februára získajú záujemcovia prehľad o všetkých trinástich fakultách univerzity. Premietanie naživo sa bude konať každý deň v dvoch blokoch, v ktorých fakulty poskytnú najdôležitejšie informácie o štúdiu, prihláškach, ako sa pripraviť na prijímacie skúšky alebo čo ich čaká v prvých ročníkoch. Priestor prirodzene dostanú aj otázky účastníkov DOD. Pripojiť sa bude možné priamo cez stránku https://zaziden.uniba.sk/den-otvorenych-dveri/.

V podobnej koncepcii sa konal aj prvý online deň otvorených dverí na UK počas 5. – 6. novembra 2020. Návštevnosť prekonala naše očakávania; v prvý deň sa pripojilo 700 návštevníkov a druhý deň 500. Vďaka online forme sa mohli zoznámiť s viacerými fakultami naraz a okrem toho nemuseli cestovať do Bratislavy, prípadne Martina.

Vo februári budú mať dni otvorených dverí aj ďalšie fakulty – Jesseniova lekárska fakulta v Martine (1. 2.), prírodovedecká fakulta (5. 2.), fakulta matematiky, fyziky a informatiky (10. 2.), farmaceutická fakulta (10. 2.) a evanjelická bohoslovecká fakulta. Nasledovať budú podujatia na fakulte sociálnych a ekonomických vied (4. 3.) a rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte (25. 4.).

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

22. 1. 2021

Filozofická fakulta UK

23. 1. 2021

Pedagogická fakulta UK

23. 1. 2021

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

1. 2. 2021

Prírodovedecká fakulta UK

5. 2. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10. 2. 2021

Farmaceutická fakulta UK

10. 2. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave

16. – 17. 2. 2021

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Február 2021

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

4. 3. 2021

Rímskokatolícka CMBF UK

25. 4. 2021