UK prijala opatrenia na šetrenie energií

Bratislava 23. septembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave prijala sériu odporúčaných úsporných opatrení v oblasti energetiky, ktoré by mali ušetriť 10 – 15 % spotreby energie. Opatrenia sú výsledkom odborných diskusií energetikov s ohľadom na primeraný pracovný a študijný komfort a platia pre všetky fakulty a súčasti univerzity.


Vzhľadom na rozdielny rok výstavby, údržbu či energetickú náročnosť jednotlivých budov je na uvážení dekanov a dekaniek zvoliť, ktoré z odporúčaných úsporných opatrení použijú. Zvážiť musia ich použiteľnosť v podmienkach univerzity, komfort zamestnancov a študentov a ochranu zdravia. Nevyhnutné je však zabezpečiť šetrenie v rozsahu minimálne 10 – 15 % spotreby.

Medzi opatreniami je okrem iného inštalácia pohybových senzorov na osvetlenie, optimalizácia svetelných zdrojov, výmena osvetlenia na úsporné svietidlá, zníženie teploty, zredukovanie spotrebičov a vyradenie vysokonáročných spotrebičov. Univerzita tiež pripraví informačnú kampaň pre zamestnancov a študentov.

Počas pracovného týždňa v popoludňajších hodinách a cez víkendy zavedie útlmový režim budov a zavedie tiež častejšie využívanie inštitútu práce z domu.

Okrem toho univerzita ráta aj s technicky náročnejšími opatreniami, ako je zavedenie systémov efektívneho riadenia a regulácie energií či osadenie inteligentných systémov merania spotreby. Plánuje tiež vytvoriť tlačiarenské hniezda a inštalovať perlátory na vodovodné batérie. Ďalším krokom je zateplenie budov a inštalácia zariadení na obnoviteľné zdroje. „V tejto chvíli čakáme na konkrétne záruky naplnenia verejného prísľubu premiéra Eduarda Hegera o dopadoch energetickej krízy na vysoké školy. Veľmi dúfame, že slovenské univerzity nebudú musieť pristúpiť ku krokom, ktoré avizovala Slovenská rektorská konferencia, a nebudú musieť k 17. novembru prerušiť vyučovanie. Zároveň dôrazne pripomíname, že sanovanie energetických výpadkov je len jednou z troch kruciálnych požiadaviek vysokých škôl nevyhnutných na zabezpečenie ich bazálnej činnosti. O ich rozvoji dnes ani hovoriť nemôžeme. Paralelne s tým realizujeme celú sériu opatrení s cieľom šetriť energiou a znížiť jej spotrebu,“ povedal rektor Marek Števček. „Našou maximálnou prioritou je udržať funkčnosť slovenského vysokého školstva, nemáme to však vo vlastných rukách. Bez pomoci štátu nie je otázkou či, ale kedy, dôjde ku kolapsu slovenského vysokého školstva,“ dodal.

Všetky opatrenia (PDF)

Otázky a odpovede k téme prudkého nárastu nákladov na energie