UK podpísala memorandum s organizáciou UNICEF

Univerzita Komenského podpísala dňa 1. 12. 2023 memorandum o porozumení s organizáciou UNICEF. Ide o dôležitú súčasť partnerstva medzi UNICEF a Univerzitou Komenského. Vďaka tomuto memorandu sa preškolia pracovníci a dobrovoľníci pracujúci v utečeneckých táboroch, no okrem iného budú mať ukrajinskí zdravotníci k dispozícii napríklad aj jazykové kurzy.


Memorandum zaväzuje UK spolupracovať s UNICEF pri poskytovaní pomoci utečencom z Ukrajiny. Vďaka nemu budú dostupné napríklad jazykové kurzy pre ukrajinských zdravotníkov, školenia pre sociálnych pracovníkov v záchytných centrách či pomoc pre deti a rodiny postihnuté vojnou na Ukrajine.

UNICEF a Univerzita Komenského sa budú snažiť spolupracovať v partnerstve na budovaní kapacity študentov a profesionálov pri riešení potrieb detí a utečencov. Pomoc sa bude týkať najmä ochrany detí, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, duševného zdravia, psychosociálnej podpory či sociálnej ochrany. Univerzita sa zaviazala na spoluprácu s UNICEF aj pri školení pracovníkov v zariadeniach pre utečencov. Okrem toho UK zorganizuje jazykové kurzy pre ukrajinských zdravotníkov, učiteľov či vychovávateľov, pričom do aktivít budú zapojení aj študenti. Ďalej napríklad podporí organizovanie workshopov pre študentov o tom, ako citlivo komunikovať s deťmi z oblastí postihnutých vojnou.

„Myslím, že memorandum je odrazom, ako naše partnerstvo rastie a rozvíja sa. Naši kolegovia z oblasti ochrany detí boli od začiatku v najužšom kontakte. Ale aj kolegovia z oblasti zdravotníctva si nakoniec uvedomili, že skutočne potrebujeme kooperáciu s vašimi kolegami z Lekárskej fakulty UK, vďaka ktorej môžeme priviesť ukrajinských pediatrov a pomôcť im s uznaním diplomu. Memorandom skutočne ukazuje, že táto kooperácia môže ďalej rásť. Univerzita Komenského sa stala naším významným partnerom,“ uviedla Michaela Bauer, koordinátorka Úradu núdzovej reakcie na Slovensku – UNICEF.

„Som veľmi rada, že naša spolupráca bola užitočná pre obe strany a že vzniklo formálne memorandum, ktoré je veľmi dôležité pre celú našu univerzitu. Ďakujem za podporu a som veľmi rada, že zamestnanci UNICEF boli ochotní pomôcť a prepojiť prax, výskum a zapojiť našich študentov do procesu. Študenti vďaka tomuto projektu nadobudli cenné skúsenosti,“ vyjadrila sa Katarína Žilková, dekanka Pedagogickej fakulty UK.

Táto spolupráca medzi UK a organizáciou UNICEF bude trvať až do 30. augusta 2024.