UK PATRÍ K NAJLEPŠÍM 3,5 % UNIVERZÍT SVETA

Bratislava 13. mája 2023: Podľa rebríčka The Center for World University Rankings (CWUR) patrí Univerzita Komenského v Bratislave (UK) k top 3,5 % najlepších univerzít na svete. V najnovšej edícii hodnotili takmer 21-tisíc inštitúcií a zverejnili zoznam najlepších 2000 univerzít.


Univerzita Komenského v Bratislave s umiestnením na 716. mieste je zároveň najlepšou slovenskou vysokou školou. Do rebríčka sa dostali aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1486.) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (1672.).

V top tisícke sa z krajín V4 umiestnila jedna slovenská, štyri české, päť maďarských a jedenásť poľských univerzít. Z českých univerzít dosiahli lepšie hodnotenie ako UK – Karlova univerzita v Prahe (247.), Masarykova univerzita v Brne (560.), Palackého univerzita v Olomouci (625.) a České vysoké učení technické v Prahe (686.).

CWUR je jedným z najväčších akademických rebríčkov svetových univerzít. Patrí medzi popredné svetové rebríčky a univerzity hodnotí od roku 2012. Pri hodnotení sleduje štyri oblasti – kvalita vzdelávania (25 %), zamestnateľnosť (25 %), kvalita pedagógov (10 %) a vedecké výsledky (40 %).

***

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje aj vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. V rebríčku QS World University Rankings dosiahla 1001. – 1200. priečku. V rebríčku Round University Ranking jej patrí 589. priečka, v kategórii vzdelávanie získala 351. miesto. Rebríček ARWU (Šanghajský rebríček) jej pridelil 901. – 1000. miesto. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 639. miesto, vo fyzike je v ňom na 266. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 1176. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 851. – 900. mieste, v predmete fyzika jej patrí 351. – 400. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR je na 286. mieste, THE Impact Rankings ju zaraďuje na 601. – 800. miesto. Rebríček THE WUR radí UK na 1001. – 1200. miesto. World University Ranking RankPro ju v rámci Európy umiestnil na 147. miesto.