UK odovzdala čestný doktorát nemeckému farmakológovi Joachimovi Neumannovi

Bratislava 23. novembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa farmakológovi medzinárodného významu profesorovi Joachimovi Neumannovi. Ocenenie získal za originálne nálezy nových farmakologických mechanizmov pre vývoj inovatívnej liečby zlyhávania srdca a za spoluprácu s Univerzitou Komenského. Udelenie čestného doktorátu navrhla Farmaceutická fakulta UK v roku 70. výročia jej založenia.


Joachim Neumann je v súčasnosti profesorom na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, kde je riaditeľom Inštitútu pre farmakológiu a toxikológiu. Svoju vedeckú kariéru zasvätil výskumu v oblasti experimentálnej farmakológie so zameraním na poškodenie a zlyhávanie srdca a na vývoj nových molekúl na liečbu ochorení srdca.

„Vždy ma zaujímalo, ako môže základná farmakológia pomôcť pochopiť a liečiť srdcové choroby,“ hovorí Joachim Neumann. „V Münsteri som mal možnosť spolupracovať s Marekom Máťušom, ktorý začínal s hemodynamickými meraniami u transgénnych myší a ku ktorému sa čoskoro pridal aj Ján Klimas,“ hovorí o začínajúcej spolupráci s odborníkmi z Farmaceutickej fakulty UK v roku 1992.

Výsledkom tejto spolupráce je etablovanie skupiny slovenských vedcov, ktorých viedol a vzdelával vo svojich laboratóriách a umožnil im tak naštartovať ich vedeckú kariéru. Aj za prácu na spoločných projektoch mu fakulta navrhla udeliť čestný doktorát.

„Pred rokmi som mal šťastie rásť pod vedením profesora Neumanna ako postgraduálny študent a mladý asistent a dnes mám česť s ním a s ním riadeným Inštitútom pre farmakológiu a toxikológiu spolupracovať ako partner na projektoch vedeckého výskumu aj v súčasnosti,“ povedal na oceňovaní dekan Farmaceutickej fakulty UK Ján Klimas.

V jeho bohatej vedeckej práci, medzi vyše 200 originálnymi impaktovanými článkami, nachádza miesto aj vyše 20 vysoko citovaných článkov, v ktorých sú spoluautormi študenti a zamestnanci FaF UK.

***

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu. Doposiaľ ho udelila napríklad bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej (2014), generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi (2015), významnému svetovému mikrobiológovi Jánovi Vilčekovi (2014) či 14. dalajlámovi a nositeľovi Nobelovej ceny za mier Tenzinovi Gyatsovi (2000).