UK obhájila postavenie v rebríčku THE Impact Rankings

Bratislava 5. júna 2023: Univerzita Komenského v Bratislave sa v rebríčku spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl Times Higher Education Impact Rankings 2023 umiestnila na zdieľanej 601. – 800. priečke ako najlepšia slovenská škola. Najlepšie obstála v indikátore mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, v ktorom sa umiestnila na 77. mieste na svete. Meria sa tu výskum o mieri a spravodlivosti, opatrenia univerzity v tejto oblasti – napríklad riešenie korupcie, spolupráca s vládou a pomer absolventov v oblasti práva a spoločenskej zodpovednosti. Rebríček THE Impact Rankings je jedným z rebríčkov, ktoré merajú trvalo udržateľné ciele OSN (SDG – sustainable development goals).


Tieto ciele meria v 17 indikátoroch, medzi ktorými sú napríklad rovnosť rodov, dostupná a čistá energia či klimatické aktivity. Podmienkou zaradenia do rebríčka je vyplnenie minimálne 4 zo 17 hodnotených oblastí. Tohtoročná edícia porovnáva 1591 univerzít zo 112 krajín a regiónov sveta.

Univerzita Komenského v Bratislave sa umiestnila na 601. – 800. mieste rovnako ako v minulom roku, čím si upevnila svoje postavenie medzi vysokoškolskými inštitúciami v rozrastajúcom sa rebríčku,“ hovorí rektor UK Marek Števček. Okrem najlepšej pozície v indikátore mier, spravodlivosť a silné inštitúcie na 77. mieste sa umiestnila aj v oblasti kvality zdravia a života na 201. – 300. pozícii, v kvalite vzdelávania na 601. – 800. mieste a v kategórii partnerstvá pre dosiahnutie cieľov bola zaradená na 801. – 1000. pozíciu.

Zúčastnené univerzity si môžu zvoliť indikátory, v ktorých chcú byť hodnotené, jediným povinným je indikátor partnerstvá pre dosiahnutie cieľov. Ukazovatele sa členia na tri kategórie – politiky prijaté inštitúciou, aktivity prispievajúce k plneniu cieľov a ukazovatele dosahovania cieľov.

Zo Slovenska sa v rebríčku umiestnilo spolu šesť vysokých škôl. Okrem UK aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (801. – 1000.), Ekonomická univerzita v Bratislave (1001.+), Slovenská technická univerzita v Bratislave (1001.+), Technická univerzita v Košiciach (1001.+) a Žilinská univerzita v Žiline (1001.+). V rámci indikátora kvality zdravia a života je Univerzita Komenského siedma najlepšia v rámci krajín V4 za Karlovou univerzitou v Prahe a pred Masarykovou univerzitou v Brne či Palackého univerzitou v Olomouci. V indikátore mier, spravodlivosť a silné inštitúcie je UK druhá v rámci univerzít krajín V4, tesne za Karlovou univerzitou v Prahe.

***

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. Podľa rebríčka The Center for World University Rankings je 661. na svete. V rebríčku QS World University Rankings dosiahla 651. – 700. priečku. V rebríčku Round University Ranking jej patrí 426. priečka, v kategórii vzdelávanie získala 178. miesto. Rebríček ARWU (Šanghajský rebríček) jej pridelil 701. – 800. miesto. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 639. miesto, vo fyzike je vňom na 266. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 573. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 701. – 750. mieste, v predmete fyzika jej patrí 301. – 350. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR je na 284. mieste. Rebríček THE WUR radí UK na 1001. – 1200. miesto. World University Ranking RankPro ju v rámci Európy umiestnil na 222. miesto.