UK je na Slovensku najlepšia v 8 z 11 hodnotených odborov podľa rebríčka THE WUR

V najnovšej edícii rebríčka Times Higher Eduction World University Rankings 2024 by Subject dosahuje Univerzita Komenského najlepšie hodnotenie až v ôsmich odboroch spomedzi všetkých univerzít na Slovensku. V porovnaní s minulým rokom má umiestené o dva odbory viac, a to právo a psychológiu. Aktuálne má zároveň v rebríčku najviac umiestnených odborov zo slovenských univerzít.


Koncom septembra vyšiel hodnotiaci rebríček THE WUR, kde sa UK rovnako ako minulý rok umiestnila na 1001. – 1200. pozícii z 1904 univerzít. Je to jediný rebríček hodnotenia univerzít, kde sa UK umiestňuje tesne pod prvou tisíckou najlepších škôl sveta. Koncom októbra vydala táto agentúra aj hodnotenie podľa odborov.

Výsledky hodnotenia UK:

 • Umenovedné a humanitné odbory (Arts and Humanities): 501 – 600. miesto
 • Podnikanie a ekonomika (Business and Economics): 601 – 800. miesto
 • Klinické a zdravotné odbory (Clinical and Health): 601 – 800. miesto
 • Počítačové vedy (Computer Science): 601 – 800. miesto
 • Vzdelávanie (Education): 501 – 600. miesto
 • Strojárstvo (Engineering): nehodnotené
 • Právo (Law): 301+. miesto
 • Vedy o živote (Life Sciences): 601 – 800. miesto
 • Fyzikálne vedy (Physical Sciences): 801 – 1000. miesto
 • Psychológia (Psychology): 501 – 600. miesto
 • Spoločenské vedy (Social Sciences): 601 – 800. miesto

V rebríčku sú dva nové odbory – psychológiaprávo. Najvyššie hodnotenie dosiahla UK v odbore právo na 301+. priečke a v umenovedných a humanitných odboroch, v oblasť vzdelávania a v psychológii – všetky na 501. – 600. mieste. Univerzita Karlova mala v týchto oblastiach lepšie hodnotenie, Masarykova univerzita v troch prípadoch lepšie umiestnenie a zhodnú pozíciu v oblasti vzdelávania.

V štyroch odboroch sa UK umiestňuje ako vôbec jediná slovenská univerzita, a to v umenovedných a humanitných odboroch, v psychológii, práve a vzdelávaní. Oproti minulému roku si zlepšila pozíciu v spoločenských vedách a vedách o živote.

Napriek tomu, že počet hodnotených aj umiestnených univerzít v rebríčku každý rok narastá, UK sa darí udržiavať si približne rovnakú pozíciu.

-------

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. Podľa rebríčka The Center for World University Rankings je 661. na svete. V rebríčku QS World University Rankings dosiahla 771. – 780. priečku. V rebríčku Round University Ranking jej patrí 589. priečka. Rebríček ARWU (Šanghajský rebríček) jej pridelil 901. – 1000. miesto. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 639. miesto, v rámci Európy je v ňom na 265. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 851. - 900. mieste. V rebríčku The Three University Missions MosIUR je na 286. mieste. Rebríček THE WUR radí UK na 1001. – 1200. miesto. World University Ranking RankPro ju v rámci svet umiestňuje na 454. mieste, v rámci Európy na 222. miesto.