Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Týždeň plný podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Tento rok sa koná v týždni 9. – 15. novembra 2020 a opäť sa doň zapojili pracoviská Univerzity Komenského v Bratislave.


9. – 13. 11. 

iBobor – celoslovenská informatická súťaž pre žiakov základných a študentov stredných škôl, cieľom je posmeliť mládež v kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení (organizuje FMFI UK)

9. – 15. 11.

Navštívte najlepšiu lekársku fakultu na Slovensku, pozrite si, ako prebieha simulačná výučba a mnoho ďalšieho (organizuje JLF UK v Martine)
Exkurzia po budove Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

10. 11.

10.00 a 18.00 hNulové emisie – bez nerastných surovín to nepôjde – prednáška o nerastných surovinách na Slovensku a vo svete a ich prepojenie na čistejšiu Zem (organizuje Prírodovedecká fakulta UK)

11. 11.

11.30 hFyzikálne experimenty s LEGO Education Spike Prime – odborníci ukážu žiakom 2. stupňa ZŠ zaujímavé experimenty, ktoré si môžu vyskúšať s novu stavebnicou LEGO (organizuje Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK)

15.30 hŽivot s etnológiou je seminár absolventov etnológie a muzeológie, na ktorom prezradia svoje osudy, výskumy, výzvy a úspechy (organizuje Katedra etnológie a muzeológie FiF UK)

16.05 h – Praktické otázky maďarsko-slovenského simultánneho tlmočenia (organizuje Katedra maďarského jazyka FiF UK), prednáška sa uskutoční v maďarskom jazyku

16.00 hVirtuálna návšteva experimentu ATLAS – navštívte urýchľovač v CERNe z domu, uvidíte Control Room na povrchu, samotný detektor v podzemí a sprievodcovia zodpovedia vaše otázky (organizuje FMFI UK, UMB, ŽU a UPJŠ)

12. 11.

10.00 a 18.00 hKam sa podeli naše moria – prednáška o tom, prečo vidíme na obkladoch našich chrámov odtlačky mušlí či morských živočíchov (organizuje Prírodovedecká fakulta UK)

13.00 hVymieranie druhov a Lazarov príbeh – je prednáška o príčinách a následkoch vymierania druhov v dávnej minulosti Zeme (organizuje Katedra environmentálnej ekológie PriF UK)

13. 11.

10.00 hSeminár Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport o nových výsledkoch v oblasti vedy o športe (organizuje Fakulta telesnej výchovy a športu UK)

10.00 a 18.00 h - Od kvapky dažďa po pohár vody – prednáška o pitnej vode, podzemnej vode a jej ochrane (organizuje Prírodovedecká fakulta UK)

 

Viac zaujímavých podujatí nájdete na stránke Týždňa vedy.

Pridajte sa k udalosti na Facebooku.