Štúdium na Diplomatickej akadémii Karola Rybárika

15. september 2023, PraF UK, Šafárikovo námestie 6


Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v septembri 2023 opäť otvára rozširujúce dvojročné štúdium na Diplomatickej akadémii Karola Rybárika. 

Predĺžený termín pre podávanie prihlášok: do 15. septembra 2023. 

Dátum konania prijímacieho pohovoru je stanovený na 20. septembra 2023.