Štúdium na Diplomatickej akadémii

26. 8. 2022, PraF UK, Šafárikovo námestie č. 6


01. 07. 2022 11.51 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky otvára opäť v septembri 2022 rozširujúce dvojročné štúdium Diplomatická akadémia.

Štúdium prebieha prezenčnou formou zásadne v piatok a v sobotu. Prihlášky je potrebné doručiť elektronicky a poštou do 26.8.2022, termín prijímacieho konania je stanovený na 5.9.2022. Prijímacie konanie je bezplatné. Štúdium je čiastočne spoplatnené (890€/akademický rok).