Študenti manažmentu budú môcť študovať na UK aj v Bordeaux

Študenti a študentky Fakulty managementu Univerzity Komenského budú môcť súbežne študovať na School of Management Univerzity v Bordeaux vo Francúzsku. Obe školy v týchto dňoch podpísali zmluvu o spoločnom študijnom programe.


30. 05. 2023 15.41 hod.
Od: OVV

Univerzita v Bordeaux patrí medzi najlepšie vysoké školy vo Francúzsku a je partnerom UK v univerzitnej aliancii ENLIGHT. „Spoločný študijný program, tzv. Joint Degree, znamená, že študenti programu management časť štúdia absolvujú v Bratislave a časť v Bordeaux. Budú zároveň absolventmi Univerzity Komenského aj Univerzity v Bordeaux, na diplome budú mať uvedené obidve inštitúcie,“ hovorí Lucia Vilčeková, prodekanka pre medzinárodné vzťahy Fakulty managementu UK. UK momentálne čaká na schválenie programu Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

„Sme radi, že účasť našej univerzity v aliancii deviatich európskych univerzít začína prinášať takéto konkrétne výsledky pre našich študentov a študentky,“ uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy UK Jozef Tancer a hlavný koordinátor UK pre ENLIGHT.  

Pri príležitosti podpisu zmluvy prijal v Bordeaux 25. mája 2023 v Bordeaux delegáciu Univerzity Komenského dekan School of Management Oliver Herrbach a zamestnanci tamojšieho Oddelenia pre medzinárodné vzťahy.