Štipendiá SAIA, n. o. pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do všetkých krajín sveta

Webinár SAIA: Poď s nami do sveta, 8. júna 2023 o 14.00 h, MS TEAMS


Podujatie je určené pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na výskumné pobyty alebo na jazykové kurzy.

Program webinára:

Akademické mobility: štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád v Európe i vo svete

CEEPUS: Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

NŠP: Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendiá do akejkoľvek krajiny sveta

Akcia Rakúsko-Slovensko: spolupráca vo vede a vzdelávaní

EURAXESS: Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov

 

Na webinár sa pripojíte cez link