Správna rada UK má nové vedenie

Na zasadnutí Správnej rady UK, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 22. 5. 2023, bol zvolený jej nový predseda a podpredsedníčka.


Správnu radu povedie advokát a bývalý predseda Úradu pre verejné obstarávanie JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. Podpredsedníčkou sa stala členka Predsedníctva Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Zloženie Správnej rady UK