Spomienka na pochod študentov v roku 1989

16. novembra 2020 o 11.00 hod., pred budovou Univerzity Komenského v Bratislava (Šafárikovo nám. 6)


Spomienka na pochod študentov zo 16. novembra 1989 sa uskutoční pri pamätnej tabuli pred Univerzitou Komenského dňa 16. 11. 2020 o 11.00 h. Každoročnú spomienku organizuje Ústav pamäti národa. Tento rok sa bude konať bez účasti verejnosti.

Za Univerzitu Komenského sa na podujatí zúčastní prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk, ktorý na pamiatku obetí položí k pamätnej tabuli veniec.

Z dôvodu obmedzení v súvislosti s epidemiologickou situáciou, ako aj dodržania aktuálnych opatrení, bude spomienkové podujatie prvýkrát bez účasti verejnosti