Spomienka na pochod študentov v roku 1989

16. novembra 2022 (streda) o 10.00 h, pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí


V utorok 16. novembra 2022 o 10.00 hod. si pri pamätnej tabuli umiestnenej na budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave pripomenieme pochod študentov bratislavských škôl zo 16. novembra 1989, ktorým upozorňovali na stav našej spoločnosti a žiadali nielen školské reformy, ale aj dodržiavanie akademických a občianskych slobôd.

Ústav pamäti národa aj v tomto roku pripomína širokej verejnosti prostredníctvom Festivalu slobody našu nedávnu minulosť a hodnoty slobody, demokracie a humanizmu, ale aj pevné postoje jednotlivcov, ich odvahu a hrdinstvo, ktoré sú zároveň odkazom súčasníkom aj budúcim generáciám.