Robíte výskum? Čo s vaším duševným vlastníctvom?

Centrum transferu technológií UK spolu s Centrom transferu technológií pri CVTI SR organizujú mentoringový deň zameraný na ochranu duševného vlastníctva. Je určený pre tých, čo pracujú vo vedeckom výskume vrátane doktorandov a doktorandiek. Podujatie sa uskutoční dňa 14. apríla 2023 (piatok) od 9.00 do 11.00 h vo Vedeckom parku UK.


TT MENTORING DAY NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE sa koná v rámci série podujatí „TT MENTORING DAYS 2023“.

Dátum a čas konania: 14. apríla 2023, 9.00 – 11.00 h

Miesto konania: Vedecký park UK, Konferenčná miestnosť 187 (prízemie), Ilkovičova 8, Bratislava

Registrácia prebieha prostredníctvom tohto REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA do 12. apríla 2023.

PROGRAM:

  1. Predstavenie služieb Centra transferu technológií pri CVTI SR a NCTT SR
  2. Ako postupovať pri ochrane duševného vlastníctva v procese transferu technológií na univerzite
  3. Diskusia 

NA PODUJATÍ SA DOZVIETE:

  1. Ako nakladať s výstupmi svojej vedeckovýskumnej činnosti
  2. Kedy môžeme hovoriť o duševnom vlastníctve
  3. Aké povinnosti sa pri vzniku duševného vlastníctva vzťahujú na vedeckovýskumných pracovníkov
  4. Ako prebiehajú interné procesy na univerzite pri ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii
  5. Ako nájsť partnera pre jeho komerčné využitie.

Podujatie bude organizované formou raňajok.

Ak máte otázky týkajúce sa výstupov vedeckovýskumnej činnosti, ich ochrany a vzťahov vedeckovýskumných pracovníkov voči univerzite ako svojmu zamestnávateľovi, budeme radi, ak nám ich zašlete vopred prostredníctvom registračného formulára.

V prípade otázok ohľadom podujatia alebo akýchkoľvek iných postrehov k podujatiam, ktoré pre vás organizujeme, nás neváhajte kontaktovať na lenka.levarskauniba.sk.