Rektorky a rektori trvajú na splnení požiadaviek

Bratislava 20. októbra 2022: Po zverejnení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 členovia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) konštatujú len čiastočné splnenie svojich požiadaviek, ktoré zverejnili vo vyhlásení „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“. Vyplýva to zo záverov 107. rokovania SRK, ktoré sa uskutočnilo dnes na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Rokovania sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký, predstavitelia orgánov reprezentácií vysokých škôl a predstavitelia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ako aj iní hostia.


SRK prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“ adresované vláde SR, v ktorom upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl. Následne sa zástupcovia rektorskej konferencie zúčastnili na niekoľkých stretnutiach s predsedom vlády SR a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorých boli ubezpečení, že vysoké školstvo, veda a výskum sú trvalými prioritami vlády SR.

Avšak na dnešnom rokovaní rektorky a rektori slovenských vysokých škôl konštatovali, že:

  1. Nebola zohľadnená ich požiadavka na úpravu rozpočtu na rok 2023 pre vysoké školy o 72 mil. eur. Návrh rozpočtu obsahuje len ponechanie sumy 27 mil. eur s podmienkou viazanosti. SRK žiada tieto prostriedky poskytnúť vysokým školám bez viazanosti.
  2. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške 17 mil. eur sú prisľúbené, avšak doteraz neboli alokované na jednotlivé vysoké školy. Členovia SRK preto žiadajú o ich bezodkladné pridelenie vysokým školám.
  3. Ak nedôjde k splneniu požiadavky vysokých škôl na dofinancovanie národných a európskych projektov, hrozí nesplnenie ich merateľných ukazovateľov s následnými korekciami. Rektorky a rektori preto žiadajú splnenie požiadavky dofinancovania národných a európskych projektov vo forme konkrétnych účelových dotácií na jednotlivé vysoké školy bez odkladania.
  4. Je absolútne neprijateľné a nereálne realizovať návrh na prepustenie ďalších viac ako 2 tis. zamestnancov vysokých škôl, čo predstavuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov, preto konferencia rektorov kategoricky nesúhlasí s ďalším prepúšťaním zamestnancov vysokých škôl.

Aj keď SRK berie na vedomie snahu MŠVVaŠ SR o konštruktívny dialóg s vysokými školami, trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022. Rektorky a rektori vysokých škôl budú rokovať o zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra 2022 s akademickými obcami a sú pripravení naďalej na všetky formy protestu.

Najčastejšie otázky a odpovede k téme prinášame v texte: Protesty vysokých škôl: aktuálny stav