Profesor Makovický sa stane čestným doktorom UK

24. mája 2017 (streda) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), historická budova UK, 1. posch., Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vás v stredu 24. mája 2017 o 11.00 hod. pozýva do Auly UK na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave rozšírené o vedecké rady fakúlt UK, na ktorom bude udelený čestný titul doctor honoris causa prof. RNDr. Emilovi Makovickému, Ph.D.

Profesor Makovický, ktorý v roku 1962 absolvoval vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor na Ústave geovied a prírodných zdrojov Prírodovedeckej fakulty Univerzity v Kodani (Department of Geosciences and Natural Resource Management at the Faculty of Science at University of Copenhagenn). Patrí k svetovo uznávaným odborníkom v oblasti modernej kryštalografie, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj kryštalografického výskumu minerálov a jeho aplikácie v geológii.

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!