Prihláste svoj projekt do Falling Walls Lab Slovakia 2023

Podujatie sa uskutoční dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) popoludní. Prihlasovanie prostredníctvom online prihlášky sa uzavrie dňa 7. júla 2023.


Po piatich úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných a tvorivých disciplín a oblastí.

Toto významné podujatie sa uskutoční 21. septembra 2023 v prezenčnej forme v Bratislave. Šancu prezentovať svoj projekt dostanú prihlásení, ktorých do finále vyberie porota. Podmienkou je vek najmenej 18 rokov a splnenie najmenej jedného z nasledovných kritérií:

 • získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi,
 • získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako 7 rokmi,
 • získanie titulu PhD. pred nie viac ako 5 rokmi,
 • prebiehajúce štúdium na vysokej škole.

Uzávierka prihlasovania: 7. júla 2023 prostredníctvom online prihlášky.

V prihláške záujemca anglicky uvedie jasne formulovaný:

 1. názov „Breaking the wall of...“,
 2. problém, ktorý chce riešiť (max. 200 znakov),
 3. riešenie problému (max. 200 znakov),
 4. projekt či spôsob, ktorým chce dosiahnuť riešenie (max. 200 znakov).

Príklad krátkeho popisu príspevku (so súhlasom víťaza FWLS 2023 Bo Penga):

 1. Breaking the Wall of Quantum Computation
 2. Quantum computer requires robust quantum states, but these states are extremely fragile and hard to find. In the past two years, the Nature journal has retracted two papers from a Microsoft-led team.
 3. My research addresses this challenge by finding alternative quasiparticles with robust quantum states using computer simulations. I propose atomic vibrations (phonons) can perform quantum operations.
 4. My project is divided into three parts: 1. Do these quantum states exist in phonons; 2. Can we control these quantum states in phonons; 3. Can we perform quantum operations based on phonons.

Finalisti a finalistky odprezentujú svoje projekty v angličtine v časovom rozsahu 3 minúty. Víťaz národného podujatia postupuje do svetového finále, ktoré sa bude konať 8. novembra 2023 v Berlíne.