Prihláste sa do súťaže Veľvyslanectvo mladých

Ak študujete na vysokej škole, môžete sa so svojím projektom prihlásiť do súťaže Veľvyslanectvo mladých. Každoročne ju pripravuje agentúra Star production, ktorá vydáva týždenník Slovenka. Čas zaslať prihlášku máte do 15. apríla 2023. Prezentácia najlepších projektov sa uskutoční 13. júna 2023.


Ústrednou témou tohto 13. ročníka pre vysoké školy je: Ako zlepšiť spoločenskú a sociálnu oblasť, ekonomickú situáciu v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, turizmu na Slovensku, finančnú gramotnosť.

Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých podporujú diplomati z rôznych krajín, vysokoškolskí pedagógovia a podnikatelia z nadnárodných spoločností. Víťazov čakajú finančné odmeny, jazykové kurzy, stáže a iné zaujímavé ceny. Finalistov čaká návšteva Európskeho parlamentu.

Študenti sa so svojimi projektmi môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu životov našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím, s výstavbou, rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne. Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl.

Prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom jazyku posielajte na lubica.janegovastarproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke.

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepší autori projektov, z ktorých porota určí víťaza alebo víťazku. Prezentácia projektov je naplánovaná na 13. júna 2023.

Ďalšie informácie